Vid en interpellationsdebatt mellan sjukvårdsminister Ancko Ankarberg Johansson (KD) och riksdagsledamoten Ulrika Westerlund (MP) på Alla hjärtans dag antyddes att regeringens proposition om en ny könstillhörighetslag, där juridiken kring byte av kön i folkbokföringen och lagstiftning  kring medicinsk och kirurgisk könskorrigering separeras, skulle kunna läggas fram redan den 21 februari.

Så blev inte fallet utan nu väntas en proposition läggas fram i början av mars. Ankarberg Johansson meddelade i debatten att departementet arbetar med ”så hög hastighet vi kan” för att få alla bitar på plats, men kunde inte på Westerlunds frågor förtydliga var skon klämmer som gjort att det tar så lång tid.

De två konstaterade att Sverige tillsammans med Färöarna nu är sist bland de nordiska länderna med en könstillhörighetslagstiftning som bygger på självbestämmande. Hur mycket självbestämmande som regeringen till slut kommer föreslå i Sverige, för de som vill byta juridikst kön, återstår att se.

För att trycka på för en uppsnabbad behandling av en ny könstillhörighetslagstiftning och för just självbestämmande har RFSL och RFSL Ungdom tillsammans med Amnesty startat en ”agera”-kampanj där kraven är att den nya könstillhörigehetslagen skall göra det möjligt att med en enkel administrativ process själv ändra juridiskt kön i folkbokföringen utan inblandning av vård eller myndigheter.

Agera-kampanjen, den form av kampanj som Amnesty driver där brev/mail skickas till ansvariga, går till Ankarberg Johansson, jämställdhetsminister med ansvar för hbtqi-frågor Paulina Brandberg (L), ordföranden i riksdagens socialutskott Christian Carlsson (KD), dess vice ordförande Fredrik Lundh Sammeli (S) och de två ledamöterna i socialutskottet Johan Hultberg (M) och Lina Nordquist (L).

Kampanjen pågår till den 2 mars och du kan läsa mer om den via Amnestys hemsida eller via RFSLs hemsida.