– Efter noggrant övervägande har jag beslutat att avgå som förbundsordförande för RFSL av personliga skäl. Jag vill rikta ett stort tack till organisationen och hbtqi-rörelsen som gjort den här tiden fantastiskt lärorik. I dagens politiska landskap är jag särskilt stolt över det mångfaldsarbete jag påbörjat och som jag hoppas att organisationen nu förvaltar väl, säger Trifa Shakely i ett pressmeddelande från RFSL.

Shakely valdes 2021 efter en konfliktfylld strid om ordförandeskapet mellan tidigare ordföranden Deidre Palacios och valberedningen. Trifa Shakely lanserades i ett sent skede under pågående kongress och hennes journalistiska verksamhet liksom engagemang kring våld i nära relationer och i den antirasistiska rörelsen lyftes fram av valberedningen.

Med Trifa Shekelys avhopp blir det vice förbundsordföranden Peter Sidlund Ponkala som tar över fram till att RFSL har kongress i höst.

– RFSL:s förbundsstyrelse vill tacka Trifa Shakely för hennes engagemang under tiden som förbundsordförande för RFSL. Trifa har inte minst satt sin prägel på RFSL:s externa arbete och drivit på för ett fördjupat arbete mot hedersrelaterat våld. Vi är stolta över de framsteg alla inom organisationen gjort tillsammans under Trifas ledning, i att stärka rörelsen och RFSL:s position, säger han i pressmeddelandet.

Sidlund Ponkala är 42 år, arbetar på Stockholms stads stadsledningskontor och har suttit i RFSLs förbundsstyrelse sedan 2019. I pressmeddelandet lyfter han arbetet för att driva igenom en ny könstillhörighetslag som det mest prioriterade och att ytterligare stärka den idag 8000 medlemmar starka organisationen.