Det hela tog fart redan under kongressen 2021, då ett misstroendevotum lyftes mot förbundssekreterare Madelaine Vilgren. Detta efter att hon polisanmält ordförande Daniel Andersson och ytterligare en förtroendevald med uppdrag i förbundet, för en felaktig utbetalning till ett privat konto, som senare betalades tillbaka.

Anmälan gällde även förbundets ekonomiska information som ordföranden ska ha laddat ned till ett privat bokföringsprogram.

Både Andersson och den förtroendevalda tillbakavisade anklagelserna om brott och menade att det handlar om misstag. Polisens förundersökningar lades senare ned, med motivering att det inte fanns skäl att misstänka brott.

– Alla kan vi göra fel, men att inte tala om att man gjort det bröt mot våra interna regelverk. Jag försökte få stöd från partiet i månader, som inte ville lägga sig i vår verksamhet. Efter att ha pratat med en åklagare på Ekobrottsmyndigheten blev det en polisanmälan, förklarar Madelaine Vilgren för QX.

En oenig kongress kom fram till att uttala misstroende mot förbundssekreterare Vilgren, med siffrorna 22-11. Efter det lämnade sex ombud kongresshallen i protest.

En delegation reserverade sig emot beslutet och ett ombud skrev i efterhand om varför hen avstod vidare deltagande:

Jag bedömer…att det är uppenbart att det råder samarbetssvårigheter i styrelsen och…att samtalsklimatet under kongressen kännetecknas av härskartekniker och bristande saklighet.

Ytterligare en deltagare skrev i en kommentar till förbundet att hen ansåg kongressen vara präglad av härskartekniker och personpåhopp.

För min del så är det främst tre saker som skrämmer mig bort från förbundet; härskarteknikerna, de patriarkala strukturerna och personpåhoppen… Att den omvalda ordföranden sedan väljer att inte bemöta den turbulens som så uppenbart finns…gör att jag inte heller ser en vilja från förbundet att lösa dessa problem.

Vilgren avsattes dock inte, hennes mandat sträckte sig fram till 2023 och hon fortsatte att närvara på möten med Verkställande utskottet och hjälpte till med en bidragsansökan.

Hon ombads dock att inte närvara vid styrelsemöten och under ett sådant, där både Andersson och den förtroendevalda närvarade, togs beslutet att Vilgren inte längre skulle ha några uppdrag för HBT-S eller något arvode efter 31 december 2021.

En av HBT-S grundare skrev då i ett mejl till medlemmarna att det pågick en hetsjakt mot Vilgren och menade att styrelsen hade ”en egen agenda, dock ej uttalad” att göra sig av meningsmotståndare.

Det är med sorg i hjärtat jag ser hur det förbund som jag var med och startade nu ägnar sig åt härskartekniker och maktspel. Det är med sorg i hjärtat jag ser hur nuvarande styrelse passivt deltagit i ett stadgevidrigt och odemokratiskt beslut. Det är med sorg i hjärtat jag ser att förbundet ägnat sig åt interna personkonflikter i två år i stället för att driva politik.

Vilgren, som också var med och grundade HBT-S, stod nu utan arbete och inkomst, då förbundet tidigare stått för heltidsarvode och inbetald tjänstepension.
Som svar på styrelsens beslut fakturerade hon HBT-S för den uteblivna tjänstepension resten av mandatperioden och för ”hyra av arbetsplats och lager”, eftersom hon förvarat HBT-S material i sin bostad under en tid.

Ärendet skickades vidare till Kronofogden när styrelsen inte betalade, som i sin tur har skickat vidare till Tingsrätten där tvisten om fakturan ska avgöras.

Efter detta uteslöts Vilgren ur förbundet.

Flera av varandra oberoende källor, som QX varit i kontakt med, uppger att de har lämnat förbundet eller är kvar som passiva medlemmar, då de är missnöjda med styrelsen eller med hur arbetet sköts.

När QX når ordförande Daniel Andersson tillbakavisar han kritiken och menar att det inte finns någon koppling mellan Vilgrens polisanmälan och att hon idag är utesluten.

– Får man ett misstroendevotum riktat mot sig av en organisations högst beslutande organ, då tänker jag att det är en signal om att det inte finns något förtroende kvar.

En medlem upplevde att det råder samarbetssvårigheter i styrelsen, att samtalsklimatet under kongressen präglades av härskartekniker och bristande saklighet. Vad är din kommentar på det?

 – Det känner jag inte igen överhuvudtaget. Det är uppenbart en personkonflikt som allt det här handlar om. Jag förstår att Madeleine inte tycker om mig, säkerligen, efter de beslut jag varit nödgad att ta under min roll som ordförande, men organisationen behövde det för att kunna gå vidare och framåt. Vad gäller anmälan till Tingsrätten vore det olämpligt av mig att kommentera en pågående rättsprocess.

Men vad är det som gör det omöjligt att ha kvar Madeleine i förbundet enligt dig?

– Jamen, den här Tingsrättgrejen är ju en sådan grej som bidrar till att det blir problematiskt.

Kan du förstå att det utifrån ser illa ut, när en person som grundat förbundet och snart ska gå i pension blir av med uppdrag och inkomst?

 – Det ser ju också väldigt illa ut när man som förbundsordförande blir polisanmäld av sin förbundssekreterare, som gör det helt utan rätt att anmäla i förbundets namn. Det är ett väldigt övertramp att göra så.

Och därför har hon blivit utesluten?

– Nej, det är en av flera anledningar, men den väger ju väldigt tungt.

Polisen lade ned förundersökningen, det ärendet har inte fortsatt, så det intressanta är väl konsekvenserna för Vilgren?

 – Det spelar ingen roll om det inte har fortsatt, för det sätter ändå spår, folk pratar uppenbarligen fortfarande om det. Alltså är det ingen liten grej som är passé.

Och därför har Vilgren fått gå?

 – Nej, inte på grund av det.

Vad är det på grund av då?

– Vi får väl inte prata personärenden här i sig. Jag vill inte prata individärenden. Det handlar om respekt.

Ett annat sätt att se på saken är att Madeleine Vilgren är en visselblåsare som polisanmält fel och för det fick hon gå?

 – Nej, så skulle jag inte se det alls. Vi har aldrig haft en så god ekonomisk hantering som vi haft de senaste ett och ett halvt åren. Vi har gått ifrån att ha administrativa och ekonomiska svårigheter, till att de två senaste revisionerna varit fläckfria. Jag kommer inte prata ned Madeleine i något avseende, jag har fortfarande hög respekt för henne, det som hänt är en personkonflikt och ingenting annat. Det är tråkigt för den går ut över organisationen. Jag var ändå riksdagsledamot när jag polisanmäldes också. Sedan var det en enhällig styrelse som tog beslutet om uteslutning, samtliga ledamöter biföll förslaget.

Du också?

 – Jo, ja, jo, ja, upprepar sig Andersson. Men jag vill säga att jag tycker det är en väldigt tråkig situation, för det är egentligen ren irritation gentemot mig och den andra förtroendevalda. Vi lägger jättemycket tid på att hantera det här, när vi egentligen ska prata om hur vi driver på communityts politik.

Jag tycker inte jag fått svar på varför Vilgren är utesluten, om det inte handlar om polisanmälan.

– Nej och det kan jag inte svara på. Det är en enskild medlem man pratar om, jag kan egentligen inte kommentera om personen i fråga har varit medlem eller inte, av integritetsskäl.

Hur lyckas du som ordförande ena ditt förbund?

– Det är ju svårt att grunda hela mitt ledarskap på några stycken som får säga sin sak. Jag är ganska trygg i mitt ledarskap, hur jag har lett och stärkt det här förbundet. Jag är inte ett dugg orolig. Jag hör och förstår att det kan finnas kritik, men i de beslut jag har tagit har förbundet tagits till en ny nivå. Under nuvarande mandatperiod har vi vuxit med 300 nya medlemmar, det är ändå ett gott facit. Tycker man illa om att jag åstadkommit en sådan förändring, då vet jag inte vad man vill ha.

QX fortsätter bevaka situationen i HBT-S och rapporterar från förbundets kongress i slutet av månaden.