Härryda Kommun utsåg i mitten av maj det nystartade klädmärket LuveyWorld till kommunens hbtqi-pris. Bakom märket står Anton Allédeus som startade det för att visa stöd för sin förälder Annbritt som är transsexuell.

Kommunens hbtqi-pris på totalt 10 000 kronor delas ut tillsammans med kultur, hållbarhets och föreningspriser vid nationaldagsfirandet den 6 juni. Priset instiftades genom ett beslut i kommunfullmäktige 2018 där kriterierna skall vara ”en person eller grupp som arbetat för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.”

I motiveringen till 2023 års pris skrivs att: Genom sitt nystartade företag Luveyworld, är Anton Allédeus en ny kraft i Härryda kommun som arbetar för en värld där alla accepteras för den man är – oavsett om man tillhör normen eller ej. Anton bidrar till ökad kunskap och möjligheten att visa sitt ställningstagande i frågor som rör rätten att vara sig själv och bli accepterad oavsett vem du är eller vem du älskar.

Till Lokalpressen säger Anton Allédeus att han skall använda prispengarna för att lansera märket via Amazon och ta fram nya produkter.

Hedersomnämnande för hbtqi-engagemang kommer även utdelas till kuratorn Tilda Enerås på Ekdalaskolan:

I sitt arbete som kurator är Tilda starkt drivande i frågor där mänskliga rättigheter och hbtqi-personers rättigheter ingår. Hon arbetar proaktivt genom olika kompetenshöjande insatser för kolleger, hon har tagit fram och drivit sex- och samlevnadsundervisningen i årskurs 8, samt ger individuellt stöd för elever som har tankar kring sin sexualitet och identitet. Tilda brinner för frågor som rör elevernas välmående, hon är ambitiös, engagerad och har en stark ställning samt en nyckelroll i Ekdalaskolans värdegrundsarbete.

2022 var det WestPrides Emma Gunterberg Sachs som fick hbtqi-priset och vård- och omsorgslärare Marion Englaborn fick motta hedersomnämnandet.