Vid statsminister Ulf Kristerssons regeringsdeklaration under tisdagens högtidliga öppnande av riksdagen, nämndes hbtqi-rättigheter i en passage mot slutet.

I Sverige ska man kunna leva tryggt, oavsett religion, etnicitet eller sexuell läggning. Vi fortsätter den frihetsresa som har inneburit ökad acceptans och lika rättigheter för hbtqi-personer genom att se över diskriminerande regelverk.

Han nämnde en konkret lagändring som skall genomföras. Att ”homosexuella” män ”ska få samma möjlighet att ge blod som alla andra.

Tidigare i regeringsdeklarationen tog han även upp möjligheterna av att i regeringsformen skydda ”grundläggande fri- och rättigheter” där han nämner rätten att göra abort liksom ett ”generellt skydd mot diskriminering”. En av regeringen tillsatt parlamentarisk kommitté inledde arbetet med att utreda frågorna i juni.

Till skillnad från den tidigare statsministern Stefan Löfven (s) utlovade han inte en ny könstillhörighetslagstiftning ”innan mandatperiodens slut”. Löfven uttalade detta 2021 utan att det sedan blev verklighet. Frågan är fortfarande en het potatis i den sittande regeringen där Liberalerna uppger att de driver på medan Kristdemokraterna anklagas för att hålla tillbaks.