HBTQI-certifiering är ett verktyg för organisationer och offentliga institutioner att genom utbildning, visa sitt stöd och inkludering för hbtqi-personer. När Sverigedemokraterna i Kalmars län presenterar sin budget står de klart att de anser att de inte vill satsa på utbildning kring hbtqi.
– Vi anser att det är omotiverat. Vi sparar cirka fem miljoner på att ta bort HBTQ-certifiering och de fem miljonerna behövs på andra satsningar så som fri vård för sexuella övergrepp, självförsvarskurser och fler platser på sjuksköterskeutbildningar, säger Martin Kirchberg, regionråd för SD.
RFSL som håller utbildningar för HBTQI-certifiering delar inte den åsikten.
– För oss är det viktigt att alla verksamheter har tillräcklig kännedom om hbtq-personers livsvillkor och att det säkerställs på ett systematiskt sätt, eftersom det är en grund för likvärdigt bemötande och service. Utbildningarna handlar om att beakta och följa upp hur väl verksamheterna kan arbeta med hbtq-perspektivet för att säkerställa mänskliga rättigheter och för vårdkvalitet, säger Peter-Sidlund-Ponkala på RFSL.
RFSL har sett ett behov av utbildning i kommuner och verksamheter för att öka kunskapen om hbtqi-personer. De upplever att tjänsten är efterfrågad och instämmer inte i ståndpunkten att hbtqi-certifiering är omotiverad.
– Vi är övertygade om att vi måste fortsätta höja kompetensen om hbtq-personers livsvillkor. Det är ett värdegrundsarbete som måste pågå under lång tid, menar Peter-Sidlund-Ponkala.
SD anser att om en arbetar inom vården jobbar en för människan oavsett vilken läggning den personen har och därför är utbildningar som inte är vårdrelaterade lägre prioriterade.
– Vi resonerar så att vi har förtroende för vår vårdpersonal och deras värderingar, säger Kirchberg.
Eventuella konsekvenser som budgetprioriteringen kan medföra är ovissa.
– Det kan jag inte svara på. Jag är inte så insatt vad HBTQ-certifiering innehåller, men jag tror inte att man blir bemött annorlunda av vårdpersonal om vi gör vår omprioritering, säger Martin Kirchberg.