Den kristdemokratiska riksdagsledamoten Gudrun Brunegård skrev i veckan  en debattartikel på den kristna dagstidningen Dagen där hon menar att filmen om Dag Hammarskjöld på ett ”missvisande” sätt driver ”tesen” att den svenske generalsekreteraren för FN var homosexuell.

Hon hänvisar i debattartikel till Henrik Berggrens bok Dag Hammarskjöld, där det hävdas att Dag Hammarskjöld skall ha sagt att de rykten som gick om att han var homosexuella var ”grundlösa” och att han aldrig skulle ha accepterat tjänsten som generalsekreterare för FN om han var tvingad att leva med en hemlighet som på den tiden var skamlig. Riksdagsledamoten Gudrun Brunegård citerar Berggren vidare genom att lägga fram tanken att ryktena kring Hammarsköljda sexualitet handlade om att det för FN-anställda var ”spännande att skvallra om chefen”.

Det är trist att denna typ av desinformation målas upp som Hammarskjölds verkliga jag, då det är en vrångbild som inte osannolikt kan komma att fastna i allmänhetens medvetande,” skriver så Brunegård och menar att Hammarskjöld hade tillräckligt många fascinerande sidor att skildra så att ”ta till fantasier” om homosexualitet inte behövs.

Istället lanseras tanken från riksdagsledamoten att Dag Hammarskjöld var asexuell och att han trivdes i ensamhet. Dock konstateras att han hade ett rikt socialt liv i New York och umgicks, berättar riksdagsledamoten, bland annat återkommande med Greta Garbo, vars relationer med kvinnor är omskrivna och den homosexuelle dramatikern W.H. Auden.

Istället för att spekulera i om Dag Hammarskjöld var homosexuella så citerar Gudrun Brunegård i sin debattartikel USAs dåvarande FN-ambassadör Adlai Stevenson: ”Minnet av denne man, mänsklig, bildad, omdömesgill, buren av en poetisk och filosofisk vision, lidelsefri – förutom en lidelse för förnuft och anständighet – blygsam och modig, detta minne kommer alltid att påminna oss om det bästa Förenta nationerna kan vara.

Det menar den kristdemokratiske riksdagsledamoten är ett bättre sätt att beskriva Dag Hammarskjöld på än att han skulle ha varit homosexuell.

Författaren, religionspsykolog och konstvetare Lars Djerf, som 2020 gav ut boken Dag Hammarskjöld : en psykobiografi, där han tar upp frågan om Dag Hammarskjöld sexualitet, reagerade på debattexten i tidningen Dagen och skickade in ett svar men fick den inte publicerad.

QX väljer därför att här nedan publicera hans replik på Gudrun Brundegårds debattartikel i Dagen.