Från och med den 1 september i år blir PrEp en del av vårdval Sexuell hälsa i Stockholmsregionen. Det innebär att man på de fyra mottagningar som finns, RFSU kliniken för sexuell hälsa på Södermalm, Citymottagningen för sexuell hälsa på Östermalm, Stockholms mottagning för sexuell hälsa i Vasastan samt Älvsjö Sexuell hälsa så kommer man kunna gå på PrEp-behandling.

Beslutet togs i primärvårdsnämnden i dag den 29 maj efter att ett uppdrag lagts i januari. Regionråd Christine Lorne (C), har varit drivande i frågan.
– Vi la ett liknande uppdrag för ett par år sedan men då betade Venhälsan av den kö som fanns då. Men nu har den byggts på igen, och även om Karolinska i Huddinge tagit emot 230 remisser från Venhälsan och därigenom avlastat, så behövs PrEP tillgängliggöras på fler platser.

När frågan om att erbjuda PrEP på fler ställen i Stockholmsregionen togs upp i januari ställde sig alla partier utom SD bakom förslaget. Men när svaret  på skrivelsen kom i februari så ställde sig samtliga partier bakom det.
– Att erbjuda PrEP är en låg kostnad i förhållande till hur stor nytta det gör. En stor kostnad i sammanhanget är ju provtagningarna man gör under PrEP-behandling, men vi vill ju att man ska testa sig ofta i vilket fall som helst, så den kostnaden uppstår ju ändå. Och PrEP är en väldokumenterat förebyggande behandling mot hiv.

Så från den 1 september 2024 kommer PrEP att finnas tillgängligt på ovanstående ställen, och Venhälsan har redan varit ute och utbildat personal.
– Vi har dessutom godkänt ytterligare en vårdvalsmottagning som kommer att erbjuda PrEP-behandling. Den öppnar den 2 september i stadsdelen Haga i Solna, berättar Christine Lorne.

Varför är detta en viktig fråga för dig?
– Jag gillar förebyggande folkhälsoarbete och en förebyggande insats är när vi kan erbjuda en behandling som kan skona folk från att få en livslång sjukdom. Jag är glad att vi gemensamt tar ansvar för den sexuella hälsan och kan erbjuda en behandling som vi vet fungerar. Och dessutom är det tydligt att PrEP-behandling avlastar vården i längden.