I RFSLs enkät inför EU-valet fick Vänsterpartiet högsta siffror om överensstämmelse med hbtqi+organisationens åsikter när det handlade om hur ledamöterna röstat under den valperiod som nu avslutas. 100% samstämmighet vilket de delade med Miljöpartiet

På den del som handlade om att svara på ett antal enkätfrågor var samstämmigheten mellan RFSL och Miljöpartiet liksom Centerpartiet 100%. För Vänsterpartiet rasslade dock siffrorna neråt. Partiets svarade tvärt emot RFSL på frågan om inställningen till att bidragsgivare som är utanför EU som bidrar till civilsamhällesorganisationer  i ett EU-land skall ”registreras i nationella register samt behöva tillhandahålla viss information om sin verksamhet som ska göras offentlig”.

Direktivets syfte är att motverka desinformation från främmande stater. RFSL och andar civilsamhällesorganisationer oroar sig dock för att ett sådant förbud kan slå tillbaks och omvänt istället drabba organisationer utanför EU som arbetar för mänskliga rättigheter.

Sex av de åtta vänsterpartister som står på valsedeln svarade att de, till skillnad från RFSL, anser att direktivet skall genomföras.

Men nu backar partiets toppnamn Jonas Sjöstedt och säger till QX att deras svar blev fel.

– Vänsterpartiet i EU har på ett mycket aktivt sätt drivit frågan att inte begränsa möjligheten för bidrag till civila samhället. Vi vet hur viktigt det är. Europa behöver livskraftiga hbtqi-organisationer, särskilt nu när vi ser att fler och fler länder går emot att inskränka hbtqi-personers rättigheter. Vi lovar att göra det vi kan för att stärka det viktiga arbete som de gör även framåt, säger han i ett skriftligt uttalande.

I enkätsvaren ställde sig samtliga centerpartister, liberaler och miljöpartister bakom att säga nej till direktivet. De flesta socialdemokrater och moderater svarade att frågan behöver utredas vidare. Socialdemokraten Sofie Eriksson förklarade i en kommentar till frågan: ”Socialdemokraterna tycker inte att civilsamhällesorganisationer i Sverige ska kunna kan ta emot bidrag från odemokratiska utländska organisationer. Det leder i förlängningen till ett hot mot demokratin. Vi ser samtidigt att civilsamhällesorganisationer i Sverige är mycket kritiska till det föreliggande EU-direktivet. De anser direktivet vara alltför omfattande, långtgående och otydligt, och kan få stora negativa konsekvenser för civilsamhällesorganisationer att verka”.