– Blir det en S-ledd regering efter valet så kommer vi att avsätta tre miljoner kronor extra till hbtq-organisationer. Det är ett tydligt löfte från oss, säger Veronica Palm (S).

Varför behövs mer pengar till hbtq-organsiationer?
– Därför att de gör ett viktigt arbete och för att flera organisationer fått dela på nästan samma peng i flera års tid. Stödet har knappt ökat. Hbtq-arbete måste få kosta.

Regeringen valde att öka anslaget med en miljon kronor 2014, men från 2005 och fram till dess var anslaget konstant.

Sedan 2008 har bidraget fördelats enligt nuvarande förordning, men då var det bara två organisationer som fick bidrag, varav en fick etableringsbidrag. Nu är det istället sex organisationer som ska dela på bidraget.

Vad ska pengarna användas till?
– Det kommer RFSL och de andra organisationerna själva att få bestämma. Det är de som vet vilket arbete som behövs. Viktigt är att arbeta för transpersoners välmående, säger Veronica Palm.