Till hjälp att få in öppna kandidater har vi haft de olika partiernas hbtq-nätverk. Under veckan fram till valdagen den 14 september kommer vi fylla på med de kandidater som ännu inte rapporterat in att de står på de olika valsedlarna. Så missa inte att kolla denna artikel igen till helgen innan du går och röstar!

Vi har detta år valt att lista kandidaterna utifrån riksdagens valkretsar. Under varje kandidat står på vilka valsedlar de står och på vilken plats – så kan du enkelt hitta dem om du vill kryssa in en öppen hbtq-person på din/dina valsedel/valsedlar.
Vi har även bett kandidaterna svara på frågan vilken som är den viktigaste hbtq-frågan i valet.
I slutet listar vi de riksdagslistor som är samma över hela landet. Det gäller listor från Feministiskt initiativ, Piratpartiet och Sverigedemokraterna.

Står du på valsedel till riksdag, kommun eller landsting och vill så med i listan: maila in namn, plats, bild, eventuellt Qruiser-konto och vad du tycker är viktigaste frågan till [email protected]

Blekinge län

Arbetarepartiet Socialdemokraterna

Andreas Saleskog

Andreas Saleskog

Landstingslistan i Karlshamnskretsen, plats 12
Karlshamns kommunfullmäktigelist, plats 3
Viktigast: Att få ner HBT-frågorna på lokal och regional nivå med exempelvis HBT-certiferingar och HBT-policys i kommuner och landsting. Samt att arbeta med bemötandet av HBT-personer inom skola, vård och idrotts- och föreningslivet.

Moderaterna

Sophia Ahlin

Sophia Ahlin

Karlskrona kommun, plats 6
Riksdagslistan Blekinge län, plats 12

Viktigast: Den viktigaste frågan detta valet är att jobba med attityder. När främlingsfientligheten får fäste i ett samhälle är det extra viktigt med ett normkritiskt perspektiv och att stå upp för människors lika värde.

Dalarnas län

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Sören Juvas, förbundsordförande i HBT Socialdemokratena

Namn: Sören Juvas
Plats på valsedlar: Kommunfullmäktige Falun, valkrets södra och norra, plats 45
Ålder: 45
Bostadsort: Falun
Sysselsättning: Kommuikationsombudsman hos S i EU-parlamentet
Partiuppdrag: Förbundsordförande i HBT Socialdemokraterna
Hbtq-eptitet: Homosexuell man

Vilken är den viktigaste familjepolitiska frågan ur ett hbtq-perspektiv?
– Föräldrapresumtion när barn till kommer i samkönade kvinnliga relationer, att barn kan ha fler vårdnadshavare än två . Familjebildningen ser annorlunda nu än för 100 år sedan, och det gäller även i heterosfären. Det måste avspegla sig i lagen.

Vad tycker ni om surrogatmödraskap?
– Det är en komplex fråga. Om barn kommer till så måste vi ta tag i den. Vi vill utreda surrogatfrågan så det blir bra för alla.

Hur vill ditt parti utveckla transpersoners villkor?
– Hetslagstiftningen måste inkludera transpersoner. Sedan måste vi se till helheten och transpersoners situation i samhället. Skolan är ett sånt exempel, det måste finnas kunskaper där och inom vården om hbtq-perspektivet. Vi vill att man ska kunna Lex-Sarah anmäla skolor ur ett hbtq-perspektiv.

Hur ser ni på möjligheten på hbtq-personers möjlighet till asyl i Sverige?
– Den lagstiftning vi har fungerar inte eftersom vi skickar tillbaka personer som riskerar att dödas i sina hemländer. Tjänstemän som fattar beslut behöver bli bättre utbildade men också ambassaderna som ger rapporter.

Vilken är den viktigaste frågan när det gäller personer som lever med hiv som ert parti driver?
– Informationsplikten ska bort. Sedan måste stigmatiseringen motverkas i samhället. Sverige måste också jobba mer internationellt, exempelvis i FN, så att viktiga dokument och beslut inte genomsyras av moralism utan fakta.

Miljöpartiet de gröna

Linnea Risinger

Linnea Risinger

Dalarnas riksdagslista, plats 2
Landstingslistan Dalarna, valkrets Falun, plats 7
Falun kommunfullmäktige, plats 8

Qruiser: perdita_x_dream

Viktigast: Att göra om asyllagstiftningen så att hbtq-flyktingar slutar utvisas till länder där hbtq-personer är kriminaliserade! Alliansen försöker hävda att lagen är bra och att det bara är fel på praxis, men RFSL har många gånger visat att det är själva skrivningarna i lagen som är tvetydiga och ligger bakom själva grundproblemet. Dessutom måste de som tvångssteriliseras av staten få skadestånd!

Kenth Carlson

Kenth Carlson

Kommunfullmäktige Falun, plats 9

Qruiser: CosmosLove

Viktigast: För mig är det viktigt att alla har samma förutsättningar och rättigheter. Jag vill därför se möjligheten till att bilda familj, med hjälp av surrogatmödraskap, embryodonation och insemination, samt att barn kan ha fler än två juridiska vårdnadshavare. Något som behöver drivas hårdare är de Bisexuellas situation, och att våga komma ut ur garderoben

Folkpartiet liberalerna

Johan Thornander

John Thornander

Borlänge kommun plats 3
Landstinget Dalarna, plats 2 i Borlänge valkrets
Riksdag, plats 14 Dalarnas valkrets

Viktigaste: Att Borlänge kommer högre i nästa RFSL-kommunrankning

Gotlands län

Miljöpartiet de gröna

Isabel Enström

Isabel Enström
Riksdagslistan Gotland, plats 1
Kommunfullmäktige Gotland, palts 2

Viktigaste fråga: Asylpolitiken och asylsökande hbtq-personers rättigheter som behöver förbättras och stärkas samt stöd till hbtq-personer och organisationer i länder med förtryck, diskriminering och lagar som kriminaliserar hbtq-personer.

Gävleborgs län

Kristdemokraterna

Maria Hansson Nielsen

Namn: Maria Hansson Nielsen
Plats på valsedlar: Söderhamns kommunfullmäktige, plats 6
Landstingsfullmäktige Gävleborg, valkrets Hälsingland, plats 18
Ålder: 61 (– Jag är kärring vet du)
Bostadsort: Söderhamn
Sysselsättning: Förtidspensionär och föreläsare
Partiuppdrag: Riksdagskandidat för Kristdemokraterna
Hbtq-eptitet: Transsexuell flata
Vilken är den viktigaste familjepolitiska frågan ur ett hbtq-perspektiv som ert parti driver?
– Tidigare har KD pratat om kärnfamiljen, men nu pratar vi om familjen, hur den än ser ut. Familjen är grunden för ett stabilt samhälle. Vi vill göra allt för att den ska ha det bra.

Vad tycker ni om surrogatmödraskap?
– Vi är rädda att kvinnan utnyttjas och är därför högst tveksamma till det.

Hur vill ditt parti utveckla transpersoners villkor?
– Vi vill att transpersoner omfattas av hetslagstiftningen. Det är nödvändigt, eftersom vi ser att transpersoner råkar illa ut. Bemötandefrågor är också viktiga.

Hur ser ni på hbtq-personers möjlighet till asyl i Sverige?
– Precis som med andra asylfrågor. Om man blir förföljd eller är i nöd så ska Sverige ställa upp så mycket som möjligt.

Vilken är den viktigaste frågan när det gäller personer som lever med hiv som ert parti driver?
– Tyvärr driver vi ingen direkt fråga just nu. Men vi vill att hivpreventionen ska öka, att allmänheten ska få mer information om vad hiv är och att hivpositiva får bra behandling.

Moderaterna

Tomas Tobé

Tomas Tobé

Riksdagslistan Gävleborg, plats 1

Viktigast: Fler jobb och bättre skola. Det är genom ordning i ekonomin och fler i arbete som vi kan satsa på skolan.

Göteborgs kommun

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Andreas Hector

Andreas Hector
Kommunfullmäktige Göteborg – centrum, Plats 16.
Regionvalet Västra Götaland Göteborg, plats 31
Viktigaste: Psykisk ohälsa bland unga hbtq personer. Måste finnas bättre stöd från vården.

Joakim Berlin

Joakim Berlin
Kommunfullmäktigekandidat, Valkrets Hisingen, plats 22

Qruiser: joaber

Viktigast: Att minska stigma och diskriminering för personer som lever med hiv. Arbeta för att HBTQ personer ska må bättre genom att öka kunskapen om HBTQ personer i vården, socialtjänst för de som behöver stöd mest särskilt unga. Vara en blåslampa i Göteborg genom HBTQ-rådet så att Göteborg fortsätter att bli en stad för alla.

Centerpartiet


Henrik Ragnevi

Henrik Ragnevi

Göteborgs kommunfullmäktige, plats 20

Viktigast: Viktigaste frågan för mig personligen är att vi börjar belysa den psykiska ohälsan bland många HBTQ-personer, suicid och suicidförsök är betydligt vanligare bland oss och för mig är det oacceptabelt. Det är kanske inte det muntraste ämnet att ta upp, men vår psykiska hälsa är något som vi måste börja prata om, det är ett första viktigt steg.
Centerpartiet är det parti som har den mest progressiva familjepolitiken där vi driver att ensamstående lesbiska ska få rätt till IFV-behandling och är också det parti som är mest positiva till att surrogatmödraskap införs i Sverige. Människor ska vara fria att själva få bilda sina familjekonstellationer. Till skillnad från många andra partier som vill se en kvoterad föräldraförsäkring som verkar baseras på något sorts heteronormativt tänkande kring kärnfamiljen, vill vi i Centerpartiet istället att du ska få dela din föräldrapenning med vem eller vilka du vill, utifrån vad som passar dina behov bäst. Vi tror att du kan besluta om det bättre själv än vad en rigid lagstiftning och handläggare på Försäkringskassan kan.

Feministiskt initiativ

Stina Svensson

Stina Svensson
Göteborgs kommunfullmäktige, plats 1

Folkpartiet liberalerna

Robert Hannah

Namn: Robert Hannah
Plats på valsedel: Riksdagslistan Göteborg, plats 5
Ålder: 29
Bostadsort: Göteborg/Stockholm
Sysselsättning: Människorättsjurist
Partiuppdrag: Kandiderar till riksdagen
Hbtq-eptitet: Stolt bög.

Vilken är den viktigaste familjepolitiska frågan ur ett hbtq-perspektiv?
– Det är att regnbågsbarn ska ha rätt till sina föräldrar, till exempel att båda kvinnorna blir föräldrar på en gång vid insemination.

Vad tycker ni om surrogatmödraskap?
– Vi är för, men vi behöver utreda hur det ska regleras. Det ska inte vara i ett rent kommersiellt syfte eller innebära att någon utnyttjas.

Hur vill ditt parti utveckla transpersoners villkor?
– Transpersoner måste inkluderas i hetslagstiftningen. Vi vill sänka åldern för könskorrigering till 16 år och utreda införandet av ett tredje juridiskt kön.

Hur ser ni på möjligheten på hbtq-personers möjlighet till asyl i Sverige?
– Ingen människa ska tvingas bli tillbakaskickad till ett land där man inte kan vara öppet gay, det är min personliga åsikt. Partiet vill se över direktiven för utlänningslagen.

Vilken är den viktigaste frågan när det gäller personer som lever med hiv som ert parti driver?
Smittskyddslagen bör ses över. Idag är en hiv-infektion mer att betrakta som en kronisk sjukdom, och bör också behandlas som sådan. Det är viktigt att motverka fördomar om hiv och mot personer som är hiv-positiva.

Catrine Norrgård

Catrine Norrgård
Riksdagslistan, plats 4, Göteborg
Qruiser: Catrine

Viktigast: Klimathotet är vår största framtidsfråga. Klimatutmaningen måste mötas med effektiva åtgärder. Jag vill bekämpa utsläppen, inte tillväxten. Jag vill ha höga ambitiösa klimat- och miljömål och att Sverige ska driva på det internationella miljöarbetet. Att steg för steg gå mot högre andel förnybarenergi, utbyggnad av järnvägen och kollektivtrafiken och stora satsningar på forskning och innovationer, är några exempel.


Richard Brodd

Richard Brodd
Regionfullmäktigelistan, Göteborgs kommun, plats 16
(valsedel stavar namnet Rickard)

Viktigast: Transpersoners rättigheter måste lyftas fram, bl.a skall de omfatta av hetslagstiftningen. Det är också viktigt att öka kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal om hbt-personer och särskilt transpersoner.

Moderaterna


Patrik Nordin

Patrik Nordin
Regionlistan Västra Götaland, plats 33
Viktigast: HBT-personer rättigheter inom vård och omsorg.
Även HBT-personer legitima partnerskap inom EU och övriga världen.

Vänsterpartiet

Hans Linde

Hans Linde
Riksdagslistan, valkrets Göteborgs kommun, plats 1

Viktigast: Mina viktigaste hbtq-fråga är att vi måste bygga en välfärd som vi hbtq-personer kan lita på. Ingen ska behöva tveka om att vara öppen med vem dem är i mötet med skolan eller sjukvården. Alla ska bli bemötta med kunskap och respekt utifrån våra behov oavsett om vi behöver hemtjänst eller ska lämna barnen på förskolan.

Bettan Andersson

Bettan Andersson

Göteborgs kommunfullmäktige, Valkrets Öster, plats 1

Johan Zandin

Johan Zandin
Göteborgs Kommunlista (valkrets Centrum), plats: 2

Viktigaste: Har inte prioriterat det i valrörelsen, men tänker hålla ett extra öga på att inte flersamma relationer diskrimineras (t.ex. i hyreskontrakt eller i kontakter mellan skola och föräldrar).

Karin Fyhr

Karin Fyhr

Göteborgs kommunfullmäktige, val krets Öster, plats 9

Qruiser: Crazybob

Viktigast: De viktigaste frågorna för mig, både nu i valtider och alltid, är feminism och antirasism.


Emily Gunnarsson

Emily Gunnarsson

Göteborgs kommunfullmäktige, valjrets Öster plats 20

Håkan Eriksson

Håkan Eriksson

Kommunfullmäktige Göteborg, Hisingens valkrets, plats 4

Viktigaste: En välfärd för alla oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det kräver mer resurser, hbtq-kompetens, normkritiskt förhållningssätt i skolan och sjukvården, på våra äldreboenden och fritidsgårdar, och mycket mer. Det kräver att solidaritet och rättvisa får råda – istället för vinstintressen och marknadsfundamentalism.

Gus Kaage

Gus Kaage

Göteborgs kommunfullmäktige, valkrets Centrum, plats 7

Viktigast: Valet gäller välfärd, solidaritet och respekt. Genom att försvara den allmänna välfärden kan vi också möjliggöra en välfärd som HBT-personer kan lita på. I skolan, på vårcentralen, på äldreboendet. Sverige ska åter bli landet som med öppna armar välkomnar människor på flykt undan krig och förföljelser, även för HBT-personer.

Hallands län

Miljöpartiet de gröna

Tove Bergman

Tove Bergman

Kommunfullmäktige Halmstad, plats 1

Viktigast: Öka kunskapen om och förståelsen för HBTQ-frågor bland kommunens personal. Då kanske kommunen åtminstone svarar på nästa kommunundersökning som RFSL gör.

Pontus Svensson

Pontus Svensson
Laholms kommunfullmäktige, plats 3

Viktigast: MP:s förslag om en normkritisk skola. Jag pluggar till lärare och jag vill att alla elever ska kunna vara den som hen vill vara utan att fastna i stereotypa könsroller eller diskrimineras på grund av deras sexuella läggning eller fritidsintressen. Jag kommer från en landsbygdskommun och ibland upplever jag att möjligheten att vara mig själv som HBTQ person är väldigt trångt och genom en normkritisk skola kan vi vidga rummet och ge plats för alla.


Martin Öberg

Martin Öberg

Landstingsfullmäktige Halland, plats 16
Kommunfullmäktige Varbergs kommun, plats 7

Qruiser: Carpe Omnia

Viktigast: Att föra en politik som gör att vi i framtiden slipper ha en lista med ”öppna” politiker. Där våra rättigheter inte bärs fram utav ett fåtal!
Utan där mänskliga rättigheter är allas prioritering!

Moderaterna


Jonas Hellsten

Jonas Hellsten
Riksdagen Hallands län, plats 19
Region Halland Halmstad-Laholm valkrets, plats 23
Kommunfullmäktige Laholm, plats 7
Viktigast: Att arbeta för att bemöta det utanförskap som hbtq-personer möter dagligen i skolan, på jobbet, i omsorgen eller vården. Hbtq-personer är en självklar del i byggandet av ett öppnare samhälle.

Jämtlands län

Miljöpartiet de gröna

Anton Nordqvist

Anton Nordqvist

Krokoms kommunfullmäktige, plats 5
Jämtlands landstingsfullmäktige, plats 7
Riksdagen Jämtlands valkrets, plats 7

Qruiser: Antonz

Vänsterpartiet

Jessika Svensson

Jessika Svensson
Riksdagslista Jämtlands län, plats 1
Krokoms kommun, plats 5

Viktigaste: Att möjliggöra för flera juridiska vårdnadshavare och göra föräldrapresumtionen könsneutral. Men våld mot hbtq-personer och diskrimineringen i övrigt är viktigt och där se de olika uttrycken för våldet beroende på om hen är kvinna, man, intersex eller transperson. Och att hbtq-gruppen inte är homogen utan har olika positioner när det gäller funktionsvariationer, rasifiering, klass mm. Sedan tycker jag det är viktigt att jobba med värdegrundsfrågor inte minst i skolan och på arbetsplatser för att göra det enklare att bryta normativa könsmönster, det är inte minst viktigt på landsbygden.

Jönköpings län

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna


Markus Fredriksson
Kommunfullmäktige Jönköping, plats 16

Qruiser: Holm
Viktigast: En skola där alla kan känna sig välkomna och trygga

Vänsterpartiet

Rebecca Lagerstedt

Rebecca Lagerstedt
Qruiser-konto: Linuxtjej
Riksdagslistan, plats 23
Landstingsfullmäktige Jönköpings län, plats 12
Tranås kommunlista, plats 2
Viktigast: Att alla kommuner jobbar mot en hbtq-certifiering, dvs att det sker en kompetenshöjning inom kommunal verksamhet av hbtq-frågor och bemötande/service till hbtq-personer.

Kalmar län

Kronobergs län

Miljöpartiet de gröna

Cheryl Jones Fur

Cheryl Jones Fur
Riksdagslistan plats 1
Landstinget Kronobergs Län, plats 2
Växjö kommun, plats 1

Malmö kommun

Miljöpartiet de gröna

Petter Forkstam

Namn: Petter Forkstam
Plats på valsedel: Riksdagslistan Malmö, plats 12
Ålder: 30
Bostadsort: Lund
Sysselsättning: Kommunpolitiker och egenföretagare
Partiuppdrag: Riksdagskandidat och sammankallande i Miljöpartiets hbtq-nätverk
Hbtq-eptitet: Queer
Vilken är den viktigaste familjepolitiska frågan ur ett hbtq-perspektiv som ni driver?
– Vi vill att fler än två personer ska få vara juridiska vårdnadshavare.

Vad tycker ni om surrogatmödraskap?
– Vi tror på ett altruistiskt surrogatmödraskap. Kvinnan som bär barnet ska kunna få betalt för sina omkostnader, men hon ska inte göra ekonomisk vinning på det. Därför stödjer vi utredningen som kommer med förslag på införande av surrogatmödraskap.

Hur vill ditt parti utveckla transpersoners villkor?
– Det är en av våra mest centrala frågor. Vi vill inkludera transpersoner i hets- och hatbrottslagstiftningen, ta bort 18-årsgränsen vid juridiskt könsbyte och ge skadestånd till de som blivit tvångssteriliserade. Det har vi avsatt pengar för i vår budgetmotion. Dessutom vill vi höja åklagare och polisens kompetens i de här frågorna.

Hur ser ni på hbtq-personers möjlighet till asyl i Sverige?
– Utlänningslagen behöver ses över och vi tycker inte att man ska kunna utvisa någon till ett land där det är kriminellt att vara homosexuell. Förståelsen måste öka i samhället för hur det är att vara på flykt.

Vilken är den viktigaste frågan när det gäller personer som lever med hiv som ert parti driver?
– Vi vill avskaffa informationsplikten, eftersom vi anser att den stigmatiserar mer än vad den stödjer ett hivpreventivt arbete.

Moderaterna

Tobias Billström

Tobias Billström
Malmös riksdagslista, plats 1

Viktigast: Att verka för öppenhet och frihet för alla, och att inte stänga dörren för HBTQ-personer som söker skydd i Sverige.


Olof Lavesson

Olof Lavesson

Riksdagslistan Malmö stad, plats 3

Malmö Kommunen, plats 6

Qruiser: Olof

Viktigast: Du skall alltid ha rätt till samma respekt och bemötande. Oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck!

Vänsterpartiet

Hanna Thomé

Hanna Thomé
Malmö kommunlistan, plats 1
Riksdagslistan, plats 6

Viktigaste: Asylrätt och internationell solidaritet

Susanne Lundberg

Susanna Lundberg
Riksdagslistan Malmö, plats 21
Malmös kommunlista, plats 22

Qruiser: frokenlundberg

Viktigast: Min viktigaste hbtq-fråga är migrationspolitiken – det måste bli slut på lotteriet, de som flyr och behöver skydd från homofobi ska få det skydd lagen ger dem rätt till!


Susanne Adielsson

Susanne Adielsson
Kommunlistan i Malmö, plats 15

Viktigast: HBTQ och jämställdhetsfrågor, frågeställningar som rör allas rätt att delta och närvara på lika villkor i samhället.

Alex Lindskog

Alex Lindskog
Malmö kommunfullmäktige, plats 31

Qruiser: Intifadah
Viktigast: Ställa statliga krav på svenska adoptionsorganisationer att aktivt söka internationella samarbeten med länder som tillåter homoadoption, för att i praktiken leva upp till vår ambition i lagen och se till att även exempelvis bögpar ska kunna bli föräldrar.
På kommunal nivå är en viktig fråga att se till att varje barn och ungdom som är HBTQ-person känner att staden är trygg och till för hen. Det åstadkommer vi genom ett aktivt HBTQ-inkluderande arbete i verksamheter som förskolor, skolor, boenden för ensamkommande barn, fritidsgårdar, kulturskolor, ungdomsmottagningar, idrottsföreningar och socialtjänst.
HBTQ-personers människovärde är inte till salu!

Anders Andersson
Kommunlistan Malmö, nr 13

Qruiserprofil: Bikerider
Viktigast: Äldreomsorgen

Norrbottens län

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Hannah Bergstedt

Hannah Bergstedt
Riksdagslistan
 i Norrbotten, plats 2
Viktigaste:En uppdaterad familjepolitik/lagstiftning som stödjer de olika former som människor väljer att bilda familj i.


Alexander Nilsson
Landstinget i Norrbotten, plats 8
Viktigast: Att offentlig personal ska utbildas i frågor som rör HBTQ-personer och rättigheter samt intersektionell normkritik.

Nina Huotari

Nina Huotari
Kommunlistan i Piteå, plats 34
Viktigaste: Adoption

Miljöpartiet de gröna

Linus Gunnarsson

Linus Gunnarsson

Kiruna kommunfullmäktige, plats 7
Norrbottens läns landsting, plats 12

Viktigast: Att man ska slippa komma ut. Att samhället ska se dig som individ och inte en kollektiv grupp.
Den kanske allra viktigaste frågan på kommunal och landstingsnivå är att HBTQ certifiera kommunal resp. landstingsägda verksamheter så som sjukhus, skolor, äldreomsorg etc. Ett öppnare samhälle för allt helt enkelt.

Skåne läns norra och östra

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Anders Bengtsson

Anders Bengtsson
Östra Göinge Kommun, plats 4

Viktigaste: Att kommuner och landsting tar fram en handlingsplan för att öka hbt-kunskapen inom de egna verksamheterna samt genomföra aktiva åtgärder för att öka hbt-personers möjlighet att leva öppet.

Centerpartiet

Christer Yrjas

Christer Yrjas
Tomelilla kommunfullmäktige, plats 6

Qruiser: Kastanj

Viktigast: Att motverka de vindar emot öppenhet och tolerans som blåser idag!

Skåne läns södra

Centerpartiet

John Lager

John Lager
Lunds kommunfullmäktige, plats 14

Viktigast: Att certifiera och utbilda kommunanställda så alla som jobbar i kommun ger ett korrekt bemötande till HBTQ personer. Även att alla inom HBTQ kan ge blod när vi vill.

Folkpartiet

Henrik Silfverstolpe


Henrik Silfverstolpe
Trelleborgs kommunfullmäktige, plats 1
Region Skåne-listan, valkrets Sydvästkretsen II, plats 3
Riksdagslistan, plats 21

Viktigast: Att fortsätta att slåss för ett öppet och tolerant Trelleborg, Skåne och Sverige.

Miljöpartiet de gröna

Petter Forkstam

Petter Forkstam


Riksdagslistan Skåne län södra, plats 2

Viktigast: Den viktigaste frågan i valet inom hbtq-politiken är att stärka transpersoners rättigheter och stärka asylrätten för människor som flyr undan förtryck pga sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Min vision är en värld utan gränser, en fri migration, där alla kan flytta men där ingen tvingas fly. Ingen flyr utan anledning. Jag kommer aldrig acceptera att hbtq-flyktingar skickas tillbaka till länder där homosexualitet är kriminaliserad. Sexuella rättigheter är och förblir självklara mänskliga rättigheter.
Se även intervju ovan under Malmö

Joakim Månsson Bengtsson

Joakim Månsson Bengtsson
Lunds kommunfullmäktige, plats 10
Viktigast: Den HBTQ-fråga jag tycker är viktigast och som jag kommer driva hårdast är att all offentlig verksamhet i Lund ska HBT -certifieras eller HBTQ-diplomeras. En ska känna sig trygg och vara säker på att en blir bemött på ett bra sätt, vilken kommunal instans man än kommer i kontakt med, oberoende sin sexuella läggning eller könsidentitet.

Moderaterna

Edith Escobar

Namn: Edith Escobar
Ålder: 47
Plats på valsedlar: Lunds kommunfullmäktige, plats 7
Skånes regionfullmäktige, Mellankretsen, Plats 17
Bostadsort: Lund
Sysselsättning: Söker jobb
Partiuppdrag: Distriktsordförande öppna moderater, syd.
Hbtq-eptitet: Homosexuell

Vilken är den viktigaste familjepolitiska frågan ur ett hbtq-perspektiv?
– Politiken måste anpassas till den moderna familjen. Jag vill inte prioritera mellan assisterad befruktning, surrogatmödraskap eller en ny adopotionslagstiftning. De måste alla förnyas.

Vad tycker ni om surrogatmödraskap?
– Vi tycker det måste utredas och att barnens perspektiv är det viktiga. Moderaterna har varken sagt ja eller nej. Öppna moderater säger ja till det.

Hur vill ditt parti utveckla transpersoners villkor?
– Kommuner och landsting måste bli bättre utbildade i transfrågor. Vi vill utreda att inkludera transpersoner i hetslagstiftningen. Vi vill ta bort 18-årsgränsen för könskorrigering men var den nya gränsen ska gå, det vill vi också utreda.

Hur ser ni på möjligheten på hbtq-personers möjlighet till asyl i Sverige?
– Vi tycker att utlänningslagen är tydlig som den är. Problemet är att hbt-kompetenen är dålig inom exempelvis migrationsverket och där måste det förstärkas ytterligare så de kan göra ett bättre jobb.

Vilken är den viktigaste frågan när det gäller personer som lever med hiv som ert parti driver?
– Män som har sex med män löper störst risk att bli smittade och därför måste de förebyggande resurserna riktas mot dem. Resurserna måste riktas mot dom som löper störst risk att bli smittade, om prioritering. Vi i Öppna Moderater vill ta bort informationsplikten för hiv-positiva.

Skåne läns västra

Folkpartiet

Mikael Sparrhult


Mikael Sparrhult
Höör kommunfullmäktige, plats 3

Viktigast: Att jobba för en skola i Höör där alla är och känner sig välkomna och vågar vara den personen de är födda att vara.

Stockholms kommun

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Tobias Haglö

Tobias Haglö
Kommunfullmäktige, valkrets 2, Bromma/Kungsholmen, plats 12
Qruiser: Sommarlust
Viktigaste: HBT certifiera alla skolor!

Paul Trossö

Paul Trossö
Stockholms kommunfullmäktige valkrets 1 (Södermalm), plats 11.
Viktigast: Förbättrad utbildning på arbetsplatsena i hbtq-frågorna. Vi har en bit kvar!

Emilia Wikström Melin

Emilia Wikström Melin
Kommunfullmäktige i Stockholm Stad, i valkrets 5, plats 21
Viktigast: Att det måste satsas mer resurser på att skapa trygga rum och mötesplatser för unga HBTQ-personer samt att ta bort 18-års kravet för byta av juridiskt kön.


Dani Cohen
Kommunfullmäktige, valkrets 6, plats 28

Mia Sundelin
Stockholms kommunfullmäktige, valkrets 1, plats 10
 
Viktigaste:
 Att kommuner och landsting tar fram handlingsplaner för att öka hbt-kunskapen i den egna organisationen. Från ord till handling!

Martin Engman

Martin Engman
Stockholms kommunfullmäktige, valkrets 1 Södermalm-Enskede, plats 9

Viktigast: Jag arbetar för en klimatsmart stad som fortsätter att växa och grönska. Jag vill ha en urban allemansrätt så att det offentliga rummet fortsätter vara till för alla.

Mikael Wallentin Åström

Mikael Wallentin Åström
Stockholms Läns Landstingsfullmäktige, Valkrets 2 Bromma-Kungsholmen, plats 9

Viktigast: Psykiatrifrågor och geriatrikfrågor. Jag vill arbeta för en stärkt koordinering och samordning av de frågor som sker mellan kommun och landsting för våra svårast sjuka äldre och unga.

Feministiskt initiativ

Sooz Romero

Sooz Romero

Stockholms län Landsting, plats 2

Qruiser: sOz

Viktigast: De viktigaste HBTQI frågor för mig är rätten till asyl för HBTQI personer. Processen ska vara mer human, det vill säga, att det ska vara kortare väntetider, högt HBTQI kunskap både nationellt och internationellt hos biträden, jurister och alla myndigheter som har kontakt med HBTQI asylsökande. Prövningen ska vara migrationsverkets ansvar och inte sökandes. Migrationsverket ska göra undantag för HBTQI asylsökande när det gäller Dublin förordningen.
HBTQI personers mänskliga rättigheter ska respekteras och främjas genom att säkerställa att en särskild HBTQI asylboende ska finnas, förse av möjligheten till utvecklingen i relation till svenska språk undervisning, praktik platser, bättre psykiskt stöd och möjlighet att starta en könskorrigerings utredning för transpersoner som är i asyl processen. Förbättringen av den psykosociala och fysiska hälsa och rätten till ett värd liv att leva i Sverige.

Centerpartiet

Gustav Hemming

Gustav Hemming
Landstingsvalet, Stockholms stad, plats 1

Viktigast: Viktigaste HBTQ-frågan i landstinget är att införa vårdval för IVF-behandlingar och att alla ska ha rätt till IVF på samma villkor, såväl HBTQ-personer som ensamstående.


Jonas Naddebo

Jonas Naddebo
Kommunvalet Stockholms stad, plats 3
Riksdagslistan, plats 22

Folkpartiet

Rasmus Jonlund

Rasmus Jonlund

Stockholms kommunfullmäktige, Valkrets Kungsholmen-Bromma, plats 4
Riksdagen Stockholms stad och län, plats 29

Viktigast: Den viktigaste hbtq-frågan i valet är att alla barn, alla vuxna, alla äldre ska bli bemötta med respekt och utan förutfattade meningar i skolan, på arbetsplatserna, i vården och omsorgen. Stockholm ska vara en öppen stad, där alla människor kan få vara sig själva och förverkliga sina drömmar. Fler bostäder, attraktiva stadsmiljöer, grönskande parker och ett rikt kulturliv behövs. Utbyggd kollektivtrafik och trygghet dygnet runt!

Kristdemokraterna

Erik Slottner

Erik Slottner
Kommunfullmäktige, plats 1
Riksdagslistan, plats 9

Miljöpartiet de gröna

Åsa Lindhagen

Åsa Lindhagen

Qruiser: Amicitia
Kommunfullmäktige i Stockholms Stad, plats 2

Viktigast: Unga hbtq-personer mår sämre än andra ungdomar. Det är oacceptabelt, ingen ska behöva må dåligt för vem man är. Jag tror att vi kan förbättra hälsan för unga genom att jobba med normerna i skolan. Därför vill jag att alla skolor i Stockholm ska hbt-certifieras. Det måste också finnas trygga mötesplatser. I Stockholm har vi bland annat fritidshänget Egalia som jag vill ska få mer resurser.

Jonas Eklund


Jonas Eklund

Riksdagslistan, Stockholms kommun, plats 18

Qruiser: Lemur

Viktigast: En genomtänkt svensk strategi för att stödja mänskliga
rättigheter för HBTQ-personer i världen. Ekonomiskt stöd till
HBTQ-aktivister, kunskapsutbyte med utländska myndigheter,
påverkansarbete inom FN och EU och stärkt asylrätt för HBTQ-personer
som förföljs i sina hemländer.


Micke Seid

Micke Seid
Riksdagslistan, plats 26
Kommunfullmäktige, valkrets 1, Södermalm-Enskede, plats 17

Viktigast: Unga HBTQ-personers rätt till HBTQ-certificerade kommunala frizoner.

Åsa Öckerman

Åsa Öckerman

Stockholm kommunfullmäktige, valkrets 4 Östra Söderort, plats 26.

Qruiser: Fagermandel

Viktigast: Trygga hbtq-certifierade mötesplatser för ungdomar i alla stadsdelar, stöd till Transit och Egalia.

Zayera Khan

Zayera Khan

Riksdagslistan Stockholms kommun, plats 31

Viktigast: Jämställdhet, mångfald. Delaktighet i samhället, bättre förutsättningar för meningsfull och sund sysselsättning och arbetsmarknadspolitik. HBTQ. Informationsteknologi. Folkhälsa.

Moderaterna


Ole-Jörgen Persson

Ole-Jörgen Persson
Kommunullmäktigelista Yttre Västerort (Valkrets 6) Stockholms stad, plats 6
Riksdagslista Stockholms stad, plats 26

Viktigaste: HBT-certifiering av alla stadens verksamheter inom vård, omsorg och skola. Fler äldreboenden med HBT-inriktning. Fortsatt vidareutveckling av Stockholm som attraktivt resmål för HBT-turister från övriga världen. Fler krogar (med inriktning på HBT-publiken) med fem-tillstånd.

Markus Nordström

Markus Nordström
Kommunfullmäktige, krets 1, Södermalm-Enskede, plats 5

Qruiser: Maurelius

Viktigaste: HBTQ-personers situation internationellt. Homosexualitet är belagt med dödsstraff i sju länder, och HBTQ-personer riskerar stränga straff i många andra. Vi måste vara tydliga med att ingenting rättfärdigar detta. Alliansen har ökat biståndet för att stödja HBTQ-personers rättigheter. Det är bra och det behövs. Sverige kan göra skillnad genom att driva på i dessa frågor i våra bilaterala relationer såväl som inom multilaterala organ.

Peter Jönsson

Peter Jönsson

Kommunfullmäktige för valkrets 2 – Kungsholmen-Bromma, plats 6

Qruiser: Kryssa_Peter
Viktigast: Vi är många homosexuella som dras till Stockholm för dess liberala atmosfär, själv kommer jag från Småland. Det viktiga är då att göra det möjligt att skapa fler bostäder till alla nya stockholmare. Vid sidan av att Stockholm ska ha en positiv inställning till alla privata fastighetsägare som vill bygga, vill jag använda de tre allmännyttiga bostadsbolagen till att bygga fler hyresrätter. De behöver bli mer effektiva och agera mer professionellt för att bli aktiva och stora fastighetsägare. Jag söker uppdrag i styrelse för något av de kommunala bostadsföretagen.

Anita Hillerström Vagli

Anita Hillerström Vagli
Riksdagslistan
, plats 28
Landstingslistan valkrets 1 Södermalm-Enskede, plats 11
Viktigast: För mig är det viktigt att alla familjer i Sverige har samma förutsättningar och rättigheter, oavsett om familjen består av en, två eller fler föräldrar. En stor del i detta är möjligheten att bilda familj med hjälp av surrogatmödraskap, embryodonation och insemination för ensamstående, samt att barn kan ha fler än två juridiska vårdnadshavare.

Thomas Wyatt

Thomas Wyatt
Stockholms Läns Landsting (Bromma-Kungsholmen-listan), Plats 16

Viktigast: Verka för en bättre attityd till hbtq-personer hos allmänheten och framför allt motarbeta homofobi

Vänsterpartiet

Håkan Jörnehed

Håkan Jörnehed
Stockholms stads lista till Landstingsvalet, plats 2

Viktigaste: Fortsätta det enträgna arbetet att lyfta HBTQ perspektivet i Landstingets alla verksamheter, framförallt inom sjukvården. Du ska aldrig behöva tveka att ”komma ut” i mötet med Landstingets verksamheter. Jag vill ha ett landsting där kunskap om HBTQ personers liv och livsvillkor är en självklarhet, alltså ett landsting för verkligen alla!

Kerstin Burman

Kerstin Burman
Riksdagslistan för Stockholm, plats 13
Landstingslistan i Stockholms län, Stockholmslistan, plats 5

Viktigaste: En av många viktiga HBTQ-frågor i landstingsvalet är att vården erbjuda fertilitetsbevarande behandlingar och fertilitetsbehandlingar utifrån HBTQ-personers livsvillkor och behov. Idag är den vården utformad utifrån olikkönade pars behov, vilket går ut över samkönade pars, transpersoners eller kompis-konstellationers möjligheter att bli föräldrar.

Freddy Grip

Freddy Grip
Riksdagslistan Stockholm stad, plats 9
Kommunfullmäktige Stockholm Stad, plats 9

Viktigast: Att införa ett tredje juridiskt kön.
Idag ser vi hur transpersoner ofta är utsatta för diskriminering och trakasserier. Den är en grupp som ofta blir bortglömd när vi diskuterar mänskliga rättigheter, det är allt annat än acceptabelt. För en del transpersoner och intersexuella skulle införandet av ett tredje juridiskt kön betyda oerhört mycket. Att erkänna ett tredje kön i lagen kan på sikt ändra negativa attityder och minska fördomarna mot transpersoner och intersexuella. Detta skulle i sin tur leda till att diskrimineringen och våldet mot denna grupp minskar.

Tobias Johansson

Tobias Johansson
Kommunlistan Stockholm stad, plats 14

Qruiser: Kolla kolla
Viktigast: En offensiv politik för att minska ohälsan bland HBTQ-personer.

Stockholms län

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Arne Öberg

Arne Öberg
Kommunfullmäktige Solna, plats 1

Viktigast: Vill jobba för ett mer jämlikt Solna där öppenhet och tolerans får genomslag i såväl kommunal verksamhet som i stadens näringslivsarbete.

Victor Harju

Victor Harju

Landstinget i Stockholms Län, valkrets nordväst, plats 5

Viktigast: HBTQ-certifiering av alla vårdenheter
Landstinget måste ta en mer aktiv roll för att Stockholmsregionen ska bli tryggare för HBTQ-personer. Det handlar både om arbetsgivarskap, att stötta communityt och bemötande/trygghet i kollektivtrafik och vård.

Centerpartiet

Stefan Bergström

Stefan Bergström

Kommunfullmäktige Sundbyberg, plats 1
Landstingslistan, valkrets Nord, plats 1

Viktigast: I Sundbyberg är att fortsätta hbt-certifiera stadens verksamheter. I landstinget en jämlik och jämställd vård, öppen för alla, med utbildning för all vårdpersonal i personcentrerad vård.

Folkpartiet liberalerna

Martin Andreasson

Martin Andreasson

Riksdagslista i Stockholms län och stad, plats 12
Solna kommunfullmäktige, plats 4


Robert Hannah

Robert Hannah
Riksdagslistan Stockholms län, plats 11
Kommunfullmäktige Nacka, plats 9

Viktigast:Ingen ska skickas tillbaka till ett land där personen behöver dölja sin sexuella läggning eller könsidentitet. Rätten att älska den man vill är en mänsklig rättighet. Därför är det viktigt att vi ändrar utlänningslagen så att personer som är förtryckta för att dem älskar får älska öppet i Sverige.
Se även intervju ovan under Göteborgs kommun.

Christoffer Jönsson

Christoffer Jönsson

Kommunfullmäktige Solna, plats 13
Landstingsfullmäktige Stockholms län, valkrets Nord, plats 14

Qruiser: Thephoenix

Viktigaste: Att förbättra bemötande och kunskap inom kommun- och landstingsverksamhet.


Mats Nordström

Mats Nordström

Täby kommunfullmäktige, plats 9
Stockholms läns landsting, valkrets Nordost, plats 7
Riksdagslistan Stockholms stad och län, plats 47

Viktigast: All skattefinansierad verksamhet ska ge ett likvärdigt bemötande på lika villkor oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. Barns rätt till sina föräldrar och föräldrars rätt och skyldighet för sina barn. Åldersgränsen för byte av juridiskt kön ska tas bort. Trygga boenden för äldre hbt-personer.

Erik Nordman

Erik Nordman

Solnas kommunfullmäktige, plats 10

Qruiser: Kire

Viktigast: Att otraditionella familjebildningar ska erkännas som likvärdiga, av lagen och av samhället.

Miljöpartiet de gröna

Jonas Svensson

Jonas Svensson

Solna kommunfullmäktige, plats 18

Qruiser: Jonas77

Viktigt: Med ett lokalt fokus på hbtq-politiken tycker jag den viktigaste frågan är bemötande och jag vill att fler av kommunens verksamheter ska hbt-certifieras. Situationen för unga hbtq-personer måste också prioriteras. Egalia, RFSL:s verksamhet för ungdomar, borde ses som en regional verksamhet och därigenom få stöd från fler än Stockholms stad.

Annica Hjerling

Annica Hjerling

Riksdagslistan Stockholms län, plats 5

Viktigast: Stärkt asylrätt för hbtq-personer som flyr förtryck pga sexuell läggning eller könsuttryck. Inkludera transpersoner i lagen om hets mot folkgrupp- och i hatbrottslagstiftningen.

Moderaterna

Fredrik Saweståhl

Fredrik Saweståhl

Tyresö Kommun, plats 1
Stockholm läns landsting valkrets Ost, plats 2

Viktigast: stärka hbtq-kompetensen inom den svenska skolan och elevhälsan, att unga hbtq-personers hälsa följs upp och prioriteras, bl.a. med fler hälsosamtal samt förbättra anti-mobbning arbetet på landets skolor.

Carl Fredrik Lagerfeldt

Carl Fredrik Lagerfeldt

Kommunfullmäktige Sollentuna kommun, plats 21

Viktigaste: Familj 2.0. Jag tycker bl.a. att frågan om möjligheten för hbtq-personer att kunna skaffa barn är viktig. Jag vill att Sverige ska tillåta surrogatmödraskap med embryodonation.

Mattias Askerson

Mattias Askerson

Sigtuna kommun, plats 6
Stockholms läns landsting, Nordväst, plats 10

Qruiser: mattiasaskerson

Viktigast: När jobben blir fler kan vi skapa en skola där alla mår bra och får med sig den kunskap man behöver samt en kollektivtrafik som tar dig hem tryggt, oavsett tid på dygnet.

Vänsterpartiet

Amanda Möllenhoff

Amanda Möllenhoff
Stockholms landstingslista (norra länet), plats 6
Kommunlistan Solna, plats 5

Viktigaste: HBTQ-certifiera alla offentliga verksamheter!

Samuel Sandberg

Samuel Sandberg
Södertälje kommunfullmäktige plats 5
Södra Stockholms läns landsting plats 13

Viktigaste: En av de allra viktigaste frågorna anser jag är att få ned antalet självmord och antalet personer som mår dåligt bland unga HBTq-personer. Det är för många som under sin skoltid mår dåligt och känner sig utanför. Speciellt i en stad som Södertälje är det alldeles för många som inte vågar vara öppna med sin sexualitet av rädsla för hatbrott och kommentarer. Det första steget för att få till en förändring är att prata om detta i skolorna, men även att ta aktiva politiska beslut som visar att alla är lika mycket värda.


Samuel Sandberg

Carl Gustaf Heden
Huddinge kommunlista, plats 13

Freddy Grip

Freddy Grip
Riksdagslistan Stockholms län, plats 9
Viktigast: se ovan under Stockholms kommun


Klara Ernemo

Kommunfullmäktige Sundbyberg, plats 10

Anna Herdy

Anna Herdy

Botkyrka kommunfullmäktige, plats 2

Viktigast: På alldeles för många håll i världen idag lever människor under ständigt hot om våld eller död bara på grund av vem de är, vem de älskar eller vilka de ligger med. Vi kräver ett totalstopp för utvisningar av människor som riskerar förföljelse och förtryck på grund av sin könsidentitet eller sexuella läggning. Sverige ska bli en fristad för världens HBTQ-flyktingar!

Tobias Tengström

Tobias Tengström

Kommunfullmäktige Sundbyberg, plats 17

Qruiser: Tobbas

Viktigast: Arbetet mot hatbrott

Södermanlands län

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Hans Ekström

Hans Ekström

Riksdagslistan Sörmland, plats 1

Viktigast: De viktigaste frågorna ur ett HBTQ-perspektiv är mänskliga rättigheter, de som tvingas fly från sitt land på grund av sexuell läggning måste vi hjälpa. Familjepolitiken måste också HBTQ-säkras. Jag lever själv i en regnbågsfamilj och vet vilka problem man stöter på. Namnlagar, regler kring vårdnadshavare och arvsrätt måste förändras.
Vi måste också lösa jobben och vi socialdemokrater tänker se till så Sverige har EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Jobben är viktigast frågan. Förutom tillfredsställelsen en människa känner över att klara sin egen försörjning och de möjligheter detta ger i vardagen, innebär fler människor i arbete mer pengar till skola, vård och välfärd. Då blir Sverige bättre för alla.


Christine Gilljam

Christine Gilljam
Landstinget Sörmland, valkrets 1, plats 5
Viktigast: En jämställd vård utan diskriminering.

Robert Skoglund

Robert Skoglund

Sörmlands riksdagslista plats 21
Vingåkers kommunfullmäktige plats 2

Qruiser:BussRobban

Viktigast: – Vi behöver utbilda personal inom kommun och landsting i HBTQ-frågor. Framför allt personal som möter våra ungdomar. – Inom familjepolitiken måste vi anpassa våra lagar efter nya familjekonstellationer. – Tillåta surrogatmödraskap – Ta bort informationsplikten när det gäller HIV. – Förbättra asylsökande HBT-personers rätt att få asyl.

Miljöpartiet de gröna

Emil Eriksson

Emil Eriksson
Vingåkers kommunfullmäktige, plats 4
Riksdagslistan Södermanland, plats 10

Qruiser: Burlesque

Viktigast: Att det måste bli lättare för hbt-flyktingar att stanna. Många utvisningar motiveras med att personen kan leva i sitt hemland utan att behöva vara öppen med sin sexualitet. Samtidigt som hbt-personer får det svårare och svårare i världen så måste Sverige ta sitt ansvar, alla människor har rätt till sin egen sexualitet oavsett vart en är född.

Centerpartiet

Hanna Björklund

Namn: Hanna Björklund
Plats på valsedlar: Riksdagslistan Södermanland, plats 6
Ålder: 27
Bostadsort: Stockholm, från Flen.
Sysselsättning: Konsult, egenföretagare
Partiuppdrag: Ordförande för Centerns hbt-nätverk, riksdagskandidat.
Hbtq-eptitet: Bisexuell

Vilken är den viktigaste familjepolitiska frågan ur ett hbtq-perspektiv?

– För vår del är det insemination för ensamstående kvinnor. Det är viktigt för många lesbiska par.

Vad tycker ni om surrogatmödraskap?
– Vi är för ett altruistisk surrogatmödraskap, utan betalning. Möjligen med viss ersättning för sjukhuskostnader.

Hur vill ditt parti utveckla transpersoners villkor?
– Personligen, måste vi komma vidare med skadeståndet för de som tvångssteriliserats. Från partiet ser vi det viktigt att vård ger transpersoner ett bra bemötande. Det behövs mer kompetens.

Hur ser ni på möjligheten på hbtq-personers möjlighet till asyl i Sverige?
– Centern är för fri rörlighet, och vill öppna gränserna för alla. Man ska kunna söka asyl på plats på ambassader i världen. Vi vill se över utlänningslagen, fortfarande utvisas många hbt-personer från Sverige.

Vilken är den viktigaste frågan när det gäller personer som lever med hiv som ert parti driver?
– Som det är nu har centern inte fattat något beslut kring exempelvis avskaffande av informationsplikt för hiv-positiva. Vi vill jobba med mer resurser för vården och för prevention

Vänsterpartiet

Elias Cataño

Elias Cataño C.
Eskilstuna kommun, plats 16.

Viktigast: Motverka osäkra anställningar, öppenhet om hbtq i arbetsliv, ökade möjligheter för familjebildning för killar.

Uppsala län

Folkpartiet

Anders A Aronsson

Anders A. Aronsson

Kommunfullmäktige Uppsala, plats 5
Riksdagslistan Uppsala län, plats 15

Viktigast: Den viktigaste HBTQ-frågan i valet är att alla unga, alla vuxna, alla äldre ska bli bemötta med respekt och utan förutfattade meningar i skolan, på arbetsplatserna, i vården och omsorgen, i föreningslivet, i idrottslaget. Särskilt viktigt är att unga HBTQ-personer ska kunna känna sig trygga. Uppsala är redan en öppen stad med stor mångfald, men kan bli än bättre! Folkpartiet kombinerar värnandet av individens frihet med det individuella ansvaret för det gemensamma bästa. Alla människor kan kunna få vara sig själva och förverkliga sina drömmar, men med hänsyn till och respekt för medmänniskorna.

Miljöpartiet de gröna

Mikaela Persson


Mikaela Persson

Uppsala kommunfullmäktige, plats 13

Viktigast: Om jag ska lista en fråga som står över de andra så är det klimatfrågan, vår tids ödefråga. Men lika viktigt är det att få in feministiska perspektiv i alla beslut vi fattar. För att inte tala om att alltid stå upp för ett öppet och humant samhälle, fritt från rasism och hat mot minoriteter och hbtq-personer.

Johan Lundqvist

Johan Lundqvist

Uppsala kommunfullmäktige, plats 4
Riksdagen Uppsala län, plats 9


Tarja Onegård

Tarja Onegård

Uppsala kommuns kommunfullmäktige, plats 7
Uppsala läns landsting, mellersta, plats 12
Riksdagen, plats 38

Viktigast: Asylpolitiken och asylsökande HBTQ-personers rättigheter behöver stärkas och förbättras. Att fler än två personer ska kunna vara vårdnadshavare. Offentlig verksamhet ska HBT-certifieras i alla kommuner.

Moderaterna

Roger Henningsson-Brander
Tierps Kommun, plats 11

Uppsala läns Landsting, plats 14

Viktigast: Driver ingen enskild hbtq-fråga annat än alla människors lika värde oavsett.

Vänsterpartiet

Ilona Szatmári Waldau

Namn: llona Szatmári Waldau
Plats på valsedel: Kommunfullmäktigelistan Uppsala, plats 1
Ålder: 51
Bostadsort: Uppsala
Sysselsättning: Kommunalråd i Uppsala
Partiuppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelse.
Hbtq-eptitet: Bisexuell, gift med man.

Vilken är den viktigaste familjepolitiska frågan ur ett hbtq-perspektiv?
– Familjelagstiftningen måste bli könsneutral, barn ska kunna ha fler än två juridiska vårdnadshavare.

Vad tycker ni om surrogatmödraskap?
– Vi är emot det. Kvinnors kroppar är inte handelsvaror.

Hur vill ditt parti utveckla transpersoners villkor?
– Vi vill att könsidentitet ska innefattas av hat- och hetslagstiftningen och att 18-årsgränsen för könskorrigering tas bort. Vi vill också införa ett tredje juridiskt kön.

Hur ser ni på möjligheten på hbtq-personers möjlighet till asyl i Sverige?
– Det måste bli lättare att få asyl här, bl.a. genom att ändra synnerliga skäl till särskilda, och handläggarna på migrationsverket måste få hbt-utbildning.

Vilken är den viktigaste frågan när det gäller personer som lever med hiv som ert parti driver?
– Vi vill ta bort informationsplikten för hivpositiva. Fler kommer testa sig då, och hälsoansvaret ska vara gemensamt, inte bara ligga på den som är hivpositiv.

Per Markus Risman

Per Markus Risman

Uppsala kommunfullmäktige, plats 5
Uppsala läns landsting, plats 5
Riksdagslistan Uppsala län, plats 19

Viktigast: Den viktigaste HBTQ-frågan för mig på riksnivå är att säkra vården för HBTQ-personer. Det betyder att avsätta resurser så att t.ex. transkompetensen höjs, att lesbiska par har lika möjligheter i landet och att vi homosexuella män med aids/hiv inte möts av fördomar. Att alla har lika rätt till vård är ett statligt ansvar och vi måste agera tydligt för det! I Enköping är den viktigaste frågan att kommunens skolor och familjeverksamhet HBT-certifieras!

Värmlands län

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Jonas Gunnarsson

Jonas Gunnarsson
Riksdagslistan i Värmland, plats 3
Hammarö kommunfullmäktige, plats 2

Viktigast: Att fortsätta underlätta för HBT-personer att bilda familj samt fortsätta kämpa för skadestånd till tvångssteriliserade.

Folkpartiet

Robert Andersson

Robert Andersson

Karlstad Kommunfullmäktige, plats 4.
Landstingsfullmäktige, plats 3.
Riksdagen, plats 14.

Viktigast: Psykisk hälsa – Ingen människa ska behöva må dåligt, speciellt inte i barndomen. Satsa på barn- och ungdomspsykiatrin. HBTQ-frågor – HBTQ-personer är överrepresenterade bland de med psykisk ohälsa. Ett ökat arbete med normkritiskt tänkande är viktigt. Ökad tillgänglighet – Vården ska finnas där när du behöver den. Fler jouröppna vårdcentraler i Värmland.

Moderaterna

Christian Holm

Christian Holm

Riksdagslistan Värmland, plats 3
Karlstad kommunfullmäktige, plats 3

Qruiser: Christian Holm
Viktigast: Jag är mycket engagerad i utrikespolitik och då framför allt frågor som rör bistånd, demokrati och mänskliga rättigheter. Jag vill fortsätta att arbeta för att samma rättigheter för alla, så även HBTQ-personer, ska vara en självklarhet i Sverige såväl som i övriga världen.

Fredrik Andersson

Fredrik Andersson
Sunne kommunfullmäktige, plats 4

Viktigast: Miljö och mångfald. Som tidigare förbundssekreterare för RFSL Ungdom brinner jag mycket för mångfaldsfrågor, särskilt då hbtq-personers rättigheter. Dessutom måste vi hela tiden flytta fram våra positioner för att föra kampen för mänskliga rättigheter vidare. Allas lika rättigheter har ett egenvärde, därtill har det ett ekonomiskt värde. För mångfald föder innovation, företagande och handel.

Västerbottens län

Feministiskt initiativ

Emma Swanström

Emma Swanström

Umeå kommunfullmäktige, plats 3
Västerbottens läns landsting, plats 7

Viktigast: Ingen HBTQ-person ska utvisas till ett land där HBTQ-personer förföljs. Inrikespolitiskt så måste transfrågor upp på den politiska dagordningen. Att hen-debatten tillåts fortgå och ifrågasätta icke-binäras existens är inget annat än en stor skam.

Filippa Norberg

Filippa Norberg

Umeå kommunfullmäktige, plats 7

Viktigast: Ett Umeå fritt ifrån diskriminering, där alla oavsett läggning, könsuttryck eller könstillhörighet skall ges utrymme att leva tryggt. Att alla möten med vård, skola och omsorg som sker garanterar ett jämlikt bemötande, av hbtq- och genuskompetent personal. Några av de viktigaste frågorna som bör arbetas med nationellt, är att lyfta transpersoners rättigheter, att kraftigt förbättra asylsökande hbtq-personers rättigheter samt att verka för att juridiskt stärka alternativa familjebildningar såsom regnbågsfamiljer. Men ej att förglömma: att sträva mot ett samhälle där denna typ av lista inte skulle behövas.

Vänsterpartiet

Jessica Åhlin

Jessica Åhlin
Västerbottens läns landstingsfullmäktige, plats 4
Umeå kommunfullmäktige, plats 29

Qruiser: Yezziqa

Viktigast: Bättre kunskap om och bemötande av HBTQ-personer i sjukvården. Förbättrat bemötande av och vård för transpersoner. Att samkönade kvinnliga par har rätt till insemination på minst lika goda villkor som olikkönade par. Att stjärnfamiljer (dvs familjekonstellationer av alla slag – flera föräldrar av samma eller olika kön och ett eller flera barn oavsett på vilket sätt de har kommit till) får förbättrade möjligheter till en trygg levnadssituation, både juridiskt, ekonomiskt och socialt.


Daniel Nyström

Daniel Nyström

Valet till kommunfullmäktige i Umeå, plats 36
Valet till landstingsfullmäktige i Västerbotten (södra valkretsen) plats 15.

Qruiser: ADN

Viktigast: Att Umeå kommun och Västerbottens läns landsting tar fram en policy för kompetens och kunskap rörande HBTQ-frågor, och satsar resurser på utbildning av personal inom vård, skola och omsorg för ökad HBTQ-kompetens samt att vid anställning av chefer och högre tjänstemän inom välfärden ställa krav på HBTQ-kompetens och kunskap i normkritiska perspektiv. Mer pengar behövs till HBTQ-främjande verksamheter i Västerbotten.

Susanne Yttergren

Susanne Yttergren

Umeå kommunfullmäktige,plats 21
Landstingsfullmäktige, plats 10
Riksdagen, plats 24

Viktigast: Vård på lika villkor – en normkritisk vård. Vidare arbetar jag för en likvärdig skola, förskola och fritidshem där pedagogerna får kunskap kring ett normkritiskt förhållningssätt och dess betydelse för allas lika värde.

Åsa Bäckström

Åsa Bäckström
Umeå kommunfullmäktige, plats 5
Landstingsfullmäktige, plats 8
Riksdagen, plats 10

Viktigast: Då mina uppdrag bl a innefattar individ- och familjeomsorg bevakar jag särskilt ”stjärnfamiljers” rättigheter och lika värde då heteronormen även inom denna sektor är väldigt stark. Detta får exempelvis stor betydelse vid adoptionsärenden. Inom äldreomsorgen är det viktigt med HBTQ-kompetens och ett normkritiskt förhållningssätt.

Västernorrlands län

Sverigedemokraterna

Cassandra Sundin

Namn: Cassandra Sundin
Plats på valsedlar: Kommunfullmäktige Sundsvall, plats 12
Riksdagslistan hela landet, plats 52
Ålder: 23
Bostadsort: Sundsvall
Sysselsättning: Statsvetarstudent
Partiuppdrag: Riksdagskandidat för Sverigedemokraterna
Hbtq-eptitet: Bisexuell

Vilken är den viktigaste familjepolitiska frågan ur ett hbtq-perspektiv som ni driver?
– Vi vill titta på vad som kan göras för hbt-personer som utsätts för våld i nära relationer. Man skulle till exempel kunna förbättra kvinnojourerna och skyddsboendena.

Vad tycker ni om surrogatmödraskap?
– Vi menar att kvinnor inte ska ses som produktionsmaskiner och barn inte som handelsvaror. Därför är vi emot surrogatmödraskap.

Hur vill ditt parti utveckla transpersoners villkor?
– Vår utgångspunkt är att det skydd som hetslagstiftningen skall ge bör omfatta samtliga grupperingar på bas av egenskaper som inte är självvalda och inte går att påverka, alltså bör även transpersoner skyddas av lagen.

Hur ser ni på hbtq-personers möjlighet till asyl i Sverige?
– Alla asylsökande ska prövas på lika villkor och asyl beviljas om kraven i FN:s flyktingkonvention uppfylls, oavsett sökandens sexuella läggning.

Vilken är den viktigaste frågan när det gäller personer som lever med hiv som ert parti driver?
– Vi vill generellt satsa på sjukvård och psykiatri, framför allt för att öka tillgängligheten.

Västmanlands län

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna


Johanna Pettersson

Johanna Pettersson
Västerås kommunfullmäktige, plats 16
Qruiser: nieden
Viktigaste: Det finns många men jag väljer att lyfta två: 1. Lagstiftningen för föräldraskap behöver ändras så att fler juridiska föräldrar än två tillåts. 2. Eftersom att jag sysslar med skolpolitik lokalt säger jag också vikten av att fortsätta satsa på ökad HBTQ-kompetens inom skolan, med särskilt fokus på T och Q.

Vänsterpartiet

Johanna Ritvadotter

Johanna Ritvadotter
Salas kommunlista, plats 2
Västmanlands landstingslista, plats 6
Riksdagslistan, plats 11

Viktigaste: Bemötande av HBTQ-personer. Bemötande inom välfärden. Vård- och omsorg. Bemötande av HIV-positiva. Bemötande av hbtq-flyktingar i asylprocessen. Bemötande av transpersoner i samhället, med det icke existerande skyddet i hatbrottslagstiftningen som ett exempel. Ett gott bemötande förtjänar vi alla och det får vi i ett samhälle präglat av solidaritet och medmänsklighet.

Christine Bagger

Christine Bagger
Skinnskattebergs kommun, plats 5

Viktigast: Har inget speciell hbtq fråga i valet då jag anser att Alla människor är lika mycket värda.


Joachim Nordlund

Sala kommunfullmäktige, plats 1
Riksdagslistan, plats 16
Landstingslistan i Västmanland, plats 22

Viktigast: Internationell solidaritet och stöd för hbtq-personer som kämpar för sina mänskliga rättigheter ute i världen.

Västra Götalands läns norra

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna


Johan Larsson Utter

Johan Larsson Utter

Alingsås kommunfullmäktige, plats 49

Qruiser: Anzlot

Viktigast: Att satsa på skolorna och se till att vi får fler lärare och mindre klasser, så att lärarna har tid att hjälpa alla elever och så att det kan bli mindre stökigt i klassen så eleverna får arbetsro i klassrummen.

Folkpartiet

Marcus Larinen

Marcus Larinen

Trollhättans kommunfullmäktige, plats 45

Qruiser: mcmlxxxvi

Vänsterpartiet

Tobias Sandberg

Tobias Sandberg
Riksdagslistan, plats 10
Trollhätttans kommun, plats 2

Qruiser: Lomo

Viktigast: Att alla skall kunna leva som öppen HBTQ-person oavsett vart man bor, landsbygd som stad. Alla kontakter med myndigheter, kommun och sjukvård skall ske fördomsfritt och med respekt. Jag vill se en utveckling där kunskap om HBQT-personers förutsättningar är en självklar del i sjukvårdens arbete. Man skall få hjälp med vart man kan vända sig ifall det egna landstinget inte kan erbjuda vården själva. Det samma gäller för polisens kunskaper om hatbrott mot HBTQ-personer. Det är inte accepterat att brott utreds olika beroende på vilken polisstation som tar emot en anmälan. Här måste ett mycket större samarbete och kunskapsutbyte till inom polisen som ett första steg i att få ett likvärdigt bemötande.

Åsa Olin

Åsa Olin
Vänersborgs kommunlista, plats 3

Viktigast: Vi måste öka kunskapen om HBTQ inom föreningslivet och se till att alla barn och ungdomar får möjlighet till en aktiv fritid. Att bli bemött med respekt och värdighet ska vara en självklarhet för alla.

Västra Götalands läns södra

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna


Urban Åkervall
Kommunfullmäktige Borås valkrets 2, plats 25

Viktigaste: Brinner för allas lika värde i vård och omsorg vårdgivare som vårdtagare

Folkpartiet liberalerna

Amanda Westlander

Amanda Westlander
Kommunfullmäktige i Marks kommun, plats 3

Viktigast: Att driva igenom hbtcertifieringen för Marks kommun. Är radikalfeminist och rojalist, smaka på den du! Arbetar som elevassistent men drömmer om att öppna ett eget café där hundar är välkomna. Hbtqfrågor samt feminism ligger mig varmt om hjärtat.

Västra Götalands läns västra

Västra Götalands läns östra

Centerpartiet

Andreas Svensson

Andreas Svensson

Gullspångs kommunlista, plats 13.
Skaraborgs lista till regionen, plats 34.
Skaraborgs lista till riksdagen, plats 7

Qruiser: Andreas_Swe

Viktigast: Jämlik vård.

Kristdemokraterna

Maria Hansson Nielsen

Maria Hansson Nielsen

Riksdagslistan, plats 12

Se intervju ovan under Gävleborg

Miljöpartiet de gröna

Mattias Lindgren

Mattias Lindgren

Falköpings kommunfullmäktige, plats 2

Qruiser: Estetjävel

Viktigast: De viktigaste frågorna som jag under denna mandatperioden och kommande mandatperiod jobbat och ska jobba med är kunskapsfrågor kring hbtq bland politiker och tjänstemän inom vår kommun. Ökad kunskap leder till ökad förståelse och acceptans. Diskrimineringsfrågor för minoriteter behöver också komma upp till ytan och diskuteras. Likaså främlingsfientlighet som behöver motverkas och motarbetas.

Moderaterna

Sören Rafstedt

Sören Rafstedt

Falköpings kommunfullmäktige, plats 23
Landstingsfullmäktige, valdistrikt Västra Götalands län östra/Skaraborg, plats 22

Viktigast: Människors lika värde. Utveckla landsbygden så att den kan hållas levande. Stödja det lokala näringslivet. Utveckla lokal och regional kultur och turism. Bättre bemötande av HBTQ-personer i sjukvården där alla ska kunna bemötas med kunskap och respekt. Alla har rätt till BRA vård – i tid. Psykiatrin måste få en rejäl förstärkning i hela länet, både inom sluten- och öppenvård.

Vänsterpartiet


Åsa Olsson

Åsa Olsson
Riksdagslista, plats 7
Mariestads kommunfullmäktige, plats 6
Västra Götalands regionlistan, Skaraborgs/Västra Götalands östra, plats 4
Viktigast: Driver att mångfaldsfrågor ska finnas på agendan i styrelser och nämnder, vill att vi har ett normkritiskt förhållningssätt och att kommunens anställda inom förskola, ungdomsmottagning och hemvård ska ha kompetens att bemöta denna grupp och stoppa diskrimineras.

Örebro län

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Pell Uno Larsson

Pell Uno Larsson
Kommunfullmäktige, Örebro, plats 38
Viktigast: Utbildning i hbtq- frågor för lärare, ledare, personal, barn och ungdomar inom skola, idrott samt till övriga i välfärdssektorn.

Joakim Carlsson

Joakim Carlsson

Landstingslistan, valkrets Örebro-Lekeberg, plats 10
Riksdagslistan, plats 18

Qruiser: JOCA
 
Viktigaste: Att få fler offentliga verksamheter HBT-certifierade.

Fredrik Bernhardtz

Fredrik Bernhardtz
Örebro kommunfullmäktige, plats 50.

Miljöpartiet de gröna

Magnus Lander

Magnus Lander

Örebro kommunfullmäktige, plats 5
Örebro län landstingsfullmäktige, plats 7

Viktigast: Normkritisk pedagogik. Det lägger grunden till bättre bemötande i vården och mer human asylpolitik för hbtq-personer. Men vi måste samtidigt redan idag uppmärksamma asylfrågan och hbtq-certifiera vårdcentraler.

Östergötlands län

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Madelaine Vilgren

Madelaine Vilgren
Riksdagslistan i Östergötland, plats 18
Kommunlistan Ödeshög, plats 2
Östergötlands läns landstinget, valkrets 5, plats 2

Viktigast: Fler vårdnadshavare än två

Vänsterpartiet

Jessica Holmqvist

Jessica Holmqvist
kommunlistan i Linköping, plats 1
Region Östergötlands-lista, plats 4
Riksdagslistan, plats 16
Viktigaste: HBTQ-certifiering av personal i skola, vård och omsorg


Pernilla Karlsson

Riksdagslistan, plats 17
Norrköpings kommunlista, plats 12
Landstingsfullmäktige, Norrköpingslistan, plats 12
Landstingsfullmäktige, Linköpingslistan, plats 21
Landstingsfullmäktige, Motala-Finspånglistan, plats 15

Viktigast: Omedelbart sluta utvisa HBT flyktingar till tortyr, förföljelse och död. HBT certifierad personal inom kommun verksamhet för att på bästa sätt bemöta icke hetro personer. Assisterad befuktning för alla kvinnor. Jobba för att motverka att HBT personer diskrimineras i den största folkrörelsen, idrottsrörelsen. Jobba för att motverka unga HBT personers ohälsa.

Riksdagslistor samma för hela landet

Feministiskt initiativ

Sissela Nordling Blanco

Namn: Sissela Nordling Blanco
Plats på valsedel: Riksdagslistan, alla valkretsar, plats 2
Ålder: 26
Bostadsort: Skärholmen i Stockholm
Sysselsättning: Talesperson för Feministiskt initiativ
Partiuppdrag: Talesperson och riksdagskandidat
Hbtq-eptitet: Queer

Vilken är den viktigaste familjepolitiska frågan ur ett hbtq-perspektiv som ert parti driver?
– Vi vill ersätta äktenskapsbalken och införa en samlevnadsbalk så att syskon, ett kollektiv eller en regnbågsfamilj kan bo ihop och få samma juridiska trygghet som kärnfamiljen.

Vad tycker ni om surrogatmödraskap?
– Man kan inte garantera att det inte sker genom ekonomiska påtryckningar och vi ser att många far illa. Därför vill vi inte införa surrogatmödraskap.

Hur vill ditt parti utveckla transpersoners villkor?

– Alla ska ha rätt att definiera sitt eget kön, 18-årsgränsen för juridiskt könsbyte ska tas bort och den könskorrigerande vården ska utgå från transpersoners behov istället för könsstereotyper. Skolpersonal ska utbildas i normkritik och vi måste få bort den ständiga könsuppdelningen.

Hur ser ni på hbtq-personers möjlighet till asyl i Sverige?
– Vi anser att det finns enorma brister i asylprocessen. Vi vill införa allmän flyktingamnesti och vårt mål är öppna gränser.

Vilken är den viktigaste frågan när det gäller personer som lever med hiv som ert parti driver?
– Informationsplikten måste bort, eftersom vi anser att den motverkar sitt syfte och vaggar in människor i falsk trygghet.

Lars Gårdfeldt

Lars Gårdfeldt
Riksdagslistan, plats 4

Gita Nabavi

Gita Nabavi
Riksdagslistan, plats 6

Veronica Svärd

Veronica Svärd
Riksdagslistan, plats 11

Julia Bahner

Julia Bahner
Riksdagslistan, plats 16

Maria Sjöberg

Maria Sjöberg
Riksdagslistan, plats 17

Kajsa Markström

Kajsa Markström
Riksdagslistan, plats 21

Viktigast: Transfrågor! Omfattande utbildning inom vården gällande trans, vården ska även inte befästa könsroller.

Piratpartiet

Anna Troberg

Namn: Anna Troberg
Plats på valsedlar: Riksdagslistan, alla valkretsar, plats 1
Ålder: 40 (– Det är jobbigt att gå från 30 till 40)
Bostadsort: Järfälla i Stockholm
Sysselsättning: Partiledare
Partiuppdrag: Partiledare och riksdagskandidat för Piratpartiet
Hbtq-eptitet: Flata (– Det låter roligare än lesbisk)

Vilken är den viktigaste familjepolitiska frågan ur ett hbtq-perspektiv som ni driver?
– Vi vill att lesbiska som inseminerar utomlands direkt ska räknas som juridiska föräldrar. Kvinnan som inte är biologisk mamma ska inte behöva genomföra en närståendeadoption.

Vad tycker ni om surrogatmödraskap?
– Vi vill öppna upp för fler att välkomna barn till familjen och tycker att kvinnor själva ska bestämma över sin kropp. Därför är vi för surrogatmödraskap.

Hur vill ditt parti utveckla transpersoners villkor?
– Det finns mycket att göra, eftersom transpersoner toppar självmordsstatistiken. Vi vill ta bort 18-årsgränsen för juridiskt könsbyte och tycker att könskorrigering ska vara möjlig innan man fyllt 18. Varför ska ett barn genomgå en pubertet och sedan rulla tillbaka den? Piratpartiet vill också att transpersoner inkluderas i hetslagstiftningen.

Hur ser ni på hbtq-personers möjlighet till asyl i Sverige?
– Vi tycker inte att utlänningslagen fungerar i praktiken. Vi vill se över den och stoppa utvisningar av hbtq-personer till länder där homosexualitet är förbjudet. Andra länder måste också ta ansvar.

Vilken är den viktigaste frågan när det gäller personer som lever med hiv som ert parti driver?
– Piratpartiet vill ta bort informationsplikten, eftersom vi tycker att den är förlegad.

Sverigedemokraterna

Cassandra Sundin

Namn: Cassandra Sundin
Plats på valsedlar: Riksdagslistan hela landet, plats 52

Se intervju ovan under Västernorrland