Idag släpptes det officiellt att Jens Jørgen Madsen, som 2004 till 2006 var chefredaktör för tidningen QX danska utgåva, fått ett nytt drömjobb. Från januari tillträder han posten som medarbetare till Danmarks nye tech-ambassadör Casper Klynge, med kontor i Silicon Valley.

– Det är superspännande och jag glädjer mig mycket, säger Madsen till QX och berättar vidare om Danmarks Tech- Ambassad.
– Danmark valde ganska visionär att i våras etablera en helt ny tech-ambassad i Kalifornien som skall positionera oss som ett föregångsland i förhållande till den teknologiska och digitala utvecklingen globalt. Min uppgift blir bland annat att vara en spjutspets i att sätta samman strategiska nätverk och dialog med de stora tech-aktörerna i Silicon Valley och andar globala innovationshubbar.

Jens-Jørgen Madsen kommer även arbeta med den danska regeringens ”TechPlomacy”-initiativ som har i uppdrag att hitta nyskapande lösningar som ”skall rusta det danska samhället i den fjärde industriella revolutionen och samtidigt skapa innovativa lösningar för det 21 århundradets globala utmaningar”.

I tre år kommer nu Madsen att vara stationerad i USA och tillsammans med medarbetare även i Beijing och hemma i Köpenhamn ha dygnet runt-bevakning av den digitala utvecklingen.

– Danmark placerar sig verkligen i framkanten! Varför tror du Danmark gör denna satsning?
– Det sker helt klart utifrån insikten om att de stora tech-giganterna, som Google, Facebook, Amazon, Tencent, Alibaba och Apple, har ett så stort inflytande över utvecklingen i världen att det är viktigt att få en dialog med dem. Vi står inför en tid då den teknologiska utvecklingen, inte mins genom framväxten av artificiell intelligens och blockchain, på ett grundläggande sätt kommer ändra levnadsvillkoren för de flesta människor. Det innebär stora omvälvningar, både vad gäller de enskildas arbetsmöjligheter och även fundamentet för beslutsprocesser, energi, klimat och som konsekvens globala maktförhållanden.

Madsen är en välkänd mediaprofil i Danmark som på 90-talet arbetade på nu nedlagda Aktuelt fortsatte på danska journalistförbundets tidning, startade QX Danmark och arbetade många år på Berlingske med sitt sista uppdrag som Digital redaktör innan hans nuvarande arbete på tankesmedjan Mandag Morgen där han bevakar bland annat digitalisering och nya affärsmodeller.

– Det bäst av allt, säger han om flytten till Kalifornien, är att min vidunderligt underbara, och snart äkta, man, Anders Skødt valt att resa med och bli en del av detta äventyr. Det är jag bara så enormt lycklig över. För störst av allt är kärleken!