Beslutet att säga nej till att poliser i uniform skulle få gå med i paraden togs för en månad sedan av Cissy Rock, festivalchef, efter att flera hbtq-personer rapporterat om att de inte känner sig säkra i polisernas närvaro.

Efter att beslutet om uniformförbud blev känt så valde hela poliskåren att inte gå med i paraden, eftersom de inte får ha några uniformer på sig.

Det har nu lett till att flera stora sponsorer valt att inte vara delaktiga i paraden. Företag som Vodafone, Westpac bank, Bank of New Zealand, ANZ har alla gått ur samarbetet som följd av att poliserna markerat mot Auckland Pride.

Delade meningar i styrelsen

Rock, håller fast vid sitt beslut eftersom hon mottagit flera vittnesmål som uttryckt att de var oroliga över polisernas medverkan.

Tidigare styrelsemedlemmen, Matty Jackson, valde att avgå efter att problemet växte sig större. Enligt honom själv så var det med tungt hjärta, men under hela perioden så har han stått fast vid att poliserna bör få vara med i paraden, med uniformer.

Flera andra hbtq-rörelser har sagt ifrån, bland annat Rainbow New Zealand Charitable Trust som valt att sluta med den finansiella stöttningen till Auckland Pride.