Världshälsoorganisationen beslutade under måndagens att inte längre inkludera könsdysfori i sin listning av sjukdomar och sjukdomsrelaterade hälsoproblem när deras nya lista ICD-11 presenterades, den 11 i ordningen. Därmed sjukdomsklassificeras inte längre trans- och könsöverskridande identiteter formellt konstaterar TGEU- Transgender Europe i en kommentar på sin hemsida.
Det har tagit oss en lång tid att komma hit. För bara några år sedan verkade det omöjligt att få bort de patologiserande kategorier som påverkar trans- eller personer med könsvariationer från listan ICD-10. Idag så vet vi att avpatologiseringen kan uppnås och kommer att genomföras i vår egen livstid.

– Detta är enormt stort, säger Sally Goldner från Transgender Victoria till webbsajten Gay Star News som var först att ta upp nyheten.

TGEU skriver vidare att de nu vill arbeta för en fullständig avpatologisering inom hälso- och sjukvården liksom i samhället i stort.

Homosexualitet togs bort ur WHO-listningen den 17 maj 1990. 2008 tog svenska Socialstyrelsen bort transvestism, fetischism liksom sadomasochism och dåvarande generaldirektören Lars-Erik Holm lovade driva frågan i WHO.