Under onsdagen presenterade den thailändska regeringen en ny lag för civilt partnerskap. De som kan ingå civilt partnerskap är enligt lagen par där bägge parter är av samma kön.

I en kommentar citerad av bangkokpost,com säger en talesperson för regeringen, Ratchada Dhnadirek: ”Lagen är en milstolpe för det thailändska samhället genom att understödja likställdhet mellan personer av alla kön. Det stärker familjer med en sexuella mångfald och är passande för de rådande sociala förhållanden”.

Partnerskapet kan ingås av samtyckande över 17 år. Utformningen är enligt Bangkok post samma som för heterosexuella äktenskap med gemensamt ägande, möjlighet att prövas som adoptanter och möjlighet till närståendeadoption. Samma arvsregler som gäller för heterosexuella par gäller även för samkönade.

Bangkok Post toppar idag sin sida med nyheten.

Lagen skall innan den träder i kraft antas av parlamentet. Enligt regeringens talesperson skall justitiedepartementet följa hur lagen fungerar och de kan komma att föreslå följdändringar i andra delar av lagstiftningen för att partnerskapet skall överensstämma med äktenskapet.

I några artiklar och debatter på sociala medier framkommer under onsdagen påpekandet om att förslaget till en partnerskapslag inte omfattar exakt samma rättigheter och skyldigheter som äktenskapet. Oro finns att lagen under behandlingen i parlamentet kan komma att urvattnas. När lagen diskuterades i början av året påpekade HBTQ-grupper att förslaget som då lades fram om en partnerskapslag inte omfattade möjligheten att adoptera, som nu ingår. Även olika regler gällande sociala bidrag och skattelättnader mellan partnerskapslagen och äktenskapslagen kritiserades av HBTQ-grupper. Även det att en speciell lag för samkönade par skall antas, inte att äktenskapslagen görs könsneutral, kritiseras.

Thailand blir med den nya lagen det andra landet i Asien att möjliggöra för samkönade par att få sin samlevnad lagligt reglerad och samhälleligt erkänd. Först ut var Taiwan.