Efter ett beslut i USAs Högsta domstol under onsdagen är det fritt fram för religiösa arbetsgivare att avskeda och vägra anställa HBTQ-personer.

– Idag öppnade Högsta domstolen en veritabel Pandoras Box som hotar anställningen och ekonomisk säkerhet för tusentals lärare vid religiösa skolor, kommenterade HBTQ-organisationen Lambda Legals Jennifer C. Pize domslutet enligt advocate.com

Även om besluten inte specifikt handlat om HBTQ-personer så dömde Högsta domstolen i målet Our Lady of Guadalupe School mot Morrissey-Berru till den katolska skolledningens fördel.
Agnes Morrissey-Berru hade stämt skolan för åldersdiskriminering eftersom hon inte fått sitt kontrakt som lärare förlängt.

I det andra domslutet St. James School mot Biel dömdes även där till skolledningens fördel. Kristen Biel, hade stämt skolan för diskriminering baserat på funktionsnedsättning eftersom hon förlorat sin tjänst då hon sökt tjänstledighet för behandling av sin bröstcancer. Biel har sedan stämningen lämnats in avlidit.

Högsta domstolen menar att eftersom de två i sitt arbete haft uppgifter som innehåller religiös vägledning så kan skolledningen hävda rätten att göra undantag från de federala diskrimineringslagarna, så kallat ”undantag för prästutövning” (“ministerial exception”). Domslutet röstades igenom med en majoritet 7 för och 2 emot. Majoriteten hänvisar till tidigare domslut där religiöst baserade skolor getts stor frihet att välja anställda just med hänvisning till att de även skall ge religiös fostran.

De två som röstat emot, Sonia Sotomayor och Ruth Bader Ginsburg, menar att det undantag som majoriteten hänvisar till gäller personal med en uttalat religiös funktion, vilket inte var fallet med Morrissey-Berru eller Biel.

Lambda Legal menar att Högsta domstolen nu utvidgat begreppen ministeral/prästutövning till oigenkännlighet och att religiösa skolor därmed i praktiken getts rätten att neka HBTQ-personer anställning enbart på grund av deras sexuella läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck.

I mitten av juni hyllade HBTQ-rörelsen i USA Högsta domstolen då den med siffrorna 6-3 upprätthöll federala antidiskimineringslagar  omfattande arbetslivet med sexuella läggning och könsidentitet inkluderad. Då  den nyligen tillträdde konservative domaren Neil Gorsuch, mot mångas förmodan, för att bibehålla diskrimineringsskyddet.

Med onsdagens domar fastlås att religiösa verksamheter som skolor, vård- och sociala inrättningar undantas och kan anställa och avskeda utan hänsyn till diskrimineringsgrunder.