Amerikaner som identifierar sig som HBTQ känner i större utsträckning en oro över sin ekonomi i spåren av pandemin än straighta. Under sommaren hade 13 procent, eller nästan var sjunde person, vid något tillfälle inte tillräckligt med mat att äta hemma. Det visar ny folkräkningsdata som samlades in i USA under två veckor i somras, bland 64.000 hushåll.

Enligt datan som släppts av United States Census Bureau kan man se att 20 procent av vuxna HBTQ-personer i USA hade förlorat inkomst under de senaste fyra veckorna, jämfört med 17 procent bland straighta.

Hela 37 procent av HBTQ-personer hade svårigheter att betala räkningar eller köpa in nödvändigheter till hushållet, jämfört med 26 procent av icke-HBTQ-personer.

I 13 procent av HBTQ-hushåll saknades det ”ibland” eller ”ofta” mat på bordet. Motsvarande siffra bland straighta var 7 procent.

8 procent av HBTQ-befolkningen angav att de var osäkra på om de kunde betala hyran nästa gång.

Studien bevisar att corona slog hårdare mot HBTQ-hushåll, som sannolikt var mer ekonomiskt utsatta även innan pandemin. Jay Brown från Human Rights Campaign kommenterar till Gay City News:

– Datan från Census Bureau bevisar bara vad vi länge har vetat – amerikaner som är HBTQ+ bär den största bördan när det kommer till ekonomiska motgångar, från otrygghet till arbetslöshet. Klyftorna förstärks ytterligare av COVID-19-pandemin, då HBTQ-personer i större utsträckning jobbar i frontlinjen, får sina timmar kapade, och drabbas av diskriminering på bostads- och arbetsmarknaden.

Den ekonomiska klyftan mellan HBTQ-personer och straighta finns inte bara i USA. En nyligen publicerad studie genomförd i bland annat Europa senaste åren visar att bögar och bisexuella män tjänar mindre än sina straighta kollegor, vilket också kan kopplas till fördomar och diskriminering på arbetet.