En närmast dramatisk ökning av självmordsförsök bland polska ungdomar beror på ”hjärntvätt” från ”HBTQ, nyliberalismens och nymarxismens ideologier”. Det är den polska utbildnings- och forskningsministerns, Przemysław Czarnek, förklaring.

Enligt Notes from Poland är experternas förklaring till den oroande ökningen av dåligt mående hos unga dels effekter av Corona-pandemin, dels en underfinansierad, pressad och gammalmodig hälsovård.

Czarneks upprepar det han under lång tid identifierat som problematiskt i sitt hemland.

– Det är en kraftfull kris för familjen, attackerna mot den, mot kristendomen, mot kyrkan, mot religon och allt det som gör skillnad på gott och ont, förklarade han i en intervju med Polsat News.

Lösning på det han ser som orsaken är att återgå till traditionella familjevärderingar.

Han motsägs av en av landet största icke statliga barnrättsorganisation, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, som påpekar att ministers förklaring inte baseras på fakta.

”Vi menar att ministerns uttalanden leder till stigmatisering och förminskar lidandet för  unga människor med mentala problem som kan leda till att de inte uppmuntras att söka hjälp.”

Przemysław Czarnek har i sin roll som minister under lång tid arbetat för att öka den statliga kontrollen över skolsystemet. I ett lagförslag, som inte signerats av presidenten, vill Czarnek och regeringspartiet PiS att staten skall tillsätta lokala skolinspektörer med rätt att tillsätta och avsätta rektorer i syfte att få bukt med det ”moraliska fördärvet”. President Andrzej Duda, som får backning från samma parti, har valt att inte signera eftersom förändringen ”misslyckats med att få folkligt stöd”.