Den hindunationalistiska regeringen i Indien har varit tydlig med att de inte vill ge juridiskt erkännande av könsneutrala äktenskap.

Nu har frågan, likt tidigare frågan om avkriminalisering av homosexualitet 2018, hamnat hos Högsta domstolen.

Den 18 april är det inplanerat en öppen slutplädering i ärendet där fyra samkönade par stämt regeringen för att de inte erkänner deras samlevnad.