I en resolution från EU-parlamentet som antogs idag uppmanas Ugandas president att inte skriva under den lag som antogs den 22 mars i Ugandas parlament och som bland annat innebär dödsstraff för ”förvärrad” homosexualitet.

Resolutionen antogs med siffrorna 416 ja-röster, 62 nej-röster och 36 nedlagda röster.

Flera svenska EU-parlamentariker har engagerat sig för att få parlamentet att uttala sig mot lagen. Malin Björk (v) som är EU-parlamentets hbtqi-grupps vice ordförande har förhandlat utformningen av resolutionen för Vänstergruppen. I ett pressmeddelande säger hon att hon är nöjd med resolutionen och menar att den ”sänder ett tydligt budskap till Ugandas lagstiftare och till alla våra hbtqi-syskon, att vi ser och vi stöttar er och vi vill att våra regeringar agerar för att stoppa lagen”.

I den socialdemokratiska gruppen var bland annat Evin Incir med att initiativtagare och medförfattare och lyfter möjligheterna att trycka på för att stoppa lagen med hjälp av ekonomin, där EU under 2021-2024 bidrar med 375 miljoner Euro i stöd till Uganda, motsvarande ungefär 4,2 miljarder svenska kronor.

EU är Ugandas största utvecklingspartner och landet tar emot stora stöd från vår gemensamma budget, säger Incir till QX. Just därför är det avgörande att vi stället höga krav på mänskliga rättigheter. Vårat utvecklingsstöd får inte används för att kriminalisera HBTQI+ personer!

När lagen antogs i de ugandiska parlamentet uttalade sig svenska UD och skrev att de ”förutsätter” att presidenten, som för att lagen skall antas måste skriva hinder, ”tar hänsyn till de grundläggande demokratiska principerna” om respekt för liv, människors lika värde och skydd för minoriteter.

Liksom Evin Incir menar Alice Bah Kuhnke (Mp), den gröna gruppen, att också Sverige nu behöver agera.

– Sveriges regering måste kalla till sig Ugandas ambassadör och tydliggöra att vi inte kan samarbeta med ett land som dömer sina egna medborgare till döden på grund av vem de älskar, säger hon till QX.

– Vi, i Sverige och EU, har ett moralisk och ett asylrättsligt ansvar att erbjuda skydd till hbtqi-flyktingar, forsätter Bah Kuhnke. Uganda räknas som ett säkert land att skicka tillbaka flyktingar till, trots att just hbtqi-flyktingar riskerar att dömas till döden.

Bland de svenskar som var med att ta fram resolutionen fanns även Tomas Tobé (m), PPE-gruppen och från den liberala EU-gruppen Karin Karlsbro (L) liksom centerpartisterna Emma Wiesner liksom Abir Al‑Sahlani.

I samband med debatten i EU-parlamentet gav kommissionär Stella Kyriakides, lovade att använda ”alla sina möjligheter” i kontakten med Uganda för att framföra budskapet att EU är emot dödsstraff i alla avseenden och dels för hbtqi+ personers rättigheter och rätten att hanteras likvärdigt och erkänns ”alla mänskliga rättigheter”.

– Vi är redo att stödja och hjälpa Uganda i deras arbete för att stärka mänskliga rättigheter, förklarade hon vid debatten i onsdags.

Sveriges EU-minister Jessika Roswall framförde även ett kort tack till parlamentet för att de skickat ett ”starkt buskap” toll Uganda.

Resolutionen innefattar även en uppmaning till alla länder som har lagar som kriminaliserar samkönade relationer att avskaffa dessa.