I bland annat Ryssland, Kuwait, Oman, Saudiarabien och Qatar har Disneyfilmer med gay-karaktärer stoppats eller klippts om. I Florida, där ”Don’t Say Gay”-lagar införts för att förhindra att samkönade relationer och transidentitet nämns i skolor blir samma filmer stoppade av skolor och lärare anmälda till skolmyndigheterna.

The Advocate skriver om en lärare i Hernando County i västra Florida som blivit anmäld av en ledamot i skolans styrelse för att hon visat Disneyfilmen Strange World från förra året där en av huvudkaraktärerna, Ethan Clade, är öppet gay.

Ledamoten, Shannon Rodriguez, vars dotter går i klassen där läraren Jenna Barbee visade filmen som del av att undervisning om geovetenskap

”Tiderna har förändrats så mycket, och de är så mikrostyrda att de inte får undervisa längre”, utbrast Barbee. ”De är i grunden en vårdgivare som måste lära ut normerna. Lärare stannar för barnen, men på grund av lagarna och rädslan för att bli släppta för att säga en fel sak kan de inte ansluta till sina elever.”

Rodriguez upprördes över att det i filmen fanns en gay karaktär och menade att ”genom att tillåta filmer som denna, hjälps lärare öppna en dörr, och snälla hör mig, hjälper de lärare att öppna dörren för samtal som inte har någon plats i våra klassrum.”

Barbee, som nu skall värderas av Floridas skolmyndighet, konstaterar om läraryrket att ”Tiderna har förändrats så mycket, och de är så mikrostyrt att de inte får undervisa längre. De är nu i grunden en vårdgivare som måste lära ut normerna. Lärare stannar för barnens skull, men på grund av lagarna och rädslan för att bli avskedade för att säga en fel sak kan de inte knyta an till sina elever.”