I veckan antog parlamentet på Taiwan en ny lag som gör det möjligt för samkönade par att prövas som adoptanter. Lagen är skrivet som ett tillägg till landets lagstiftning om samkönade äktenskap. En lag som. antogs 2019 och som gjorde Taiwan till det första landet i Asien att tillåta samkönade par att ingå äktenskap.

Tidigare i år beslutade landets president, Tsai Ing-wen, att samkönade äktenskap som ingås med medborgare i Japan och HongKong, där dessa fortfarande inte är tillåtna, kommer att erkännas i landet. Tidigare har detta varit tillåtet och fortfarande tillåts inte äktenskap mellan medborgare i Folkrepubliken Kina och Taiwan.

I Folkrepubliken Kina ser utvecklingen ut att gå åt ett annat håll där myndigheter den 16 maj stängde ett hbtq-center i Beijing.