Det var så sent som 2016  som Italien legaliserade samkönade partnerskap. Däremot har det aldrig varit tillåtet för samkönade par att adoptera varandras barn om barnet fanns innan partnerskapet. Men på grund av otydliga lagstiftningen så har vissa domstolar godkänt adoption. Nu vill den italienska högerregeringen ändra på det.
Regeringen uppmanar flera kommuner att dra tillbaka samkönade föräldrar sak från barnens födelsecertifikat.

I staden Padua har det redan börjat.
Domstolen i staden har beslutat att ta bort de icke-biologiska föräldrarna på 33 barns födelsecertifikat. Vilket gör att homosexuella föräldrar får hem brev där det står “Du är inte längre förälder” och ger barnen nya födelsebevis och lämnar familjer utan riktig rätt att hämta sina barn från förskolor eller följa med vid läkarbesök.

Dessa barn vars förälder blivit borttagen är de som inte har någon biologisk koppling till barnet.
Antingen genom att de har använt sig av donator eller som träffat en partner som har barn sedan tidigare.

Människorättsorganisationen Human rights watch kritiserar regeringens agerande och skriver att Italien omedelbart bör ”återinföra de kvinnor som tagits bort från deras barns födelseattest”.
De menar att enligt FN är det en mänsklig rättighet att få möjlighet att skapa en familj.