I ett svar på en grupp konservativa katolska kardinalers oro över att det inom den Katolska kyrkan finns krafter som vill öppna för att även samkönade par ska kunna ingå äktenskap, publicerade Påven Franciskus i måndags ett svar som kan tolkas som att de välsignelser av samkönade par som genomförts i Tyskland i flera katolska stift, ses som en väg framåt.

Debatten har gått högt, inte minst inom den katolska kyrkan i Tyskland. Senast den 20 september genomfördes välsignelser av samkönade par utanför katedralen i Köln i protest mot att stadens katolska biskop, Kardinal Rainer Maria Woelki, motsatt sig ens välsignelser.

De konservativa kardinaler som ställt frågan om synen på välsignelser av samkönade par är tysken Walter Brandmüller, tidigare historiker vid Vatikanen, amerikanen Raymond Burke som Påven avsatte 2014 som chef för Apostolic Signatura, Vatikanens högsta domstol, den tidigare ärkebiskopen i Guadalajara, Juan Sandoval, Robert Sarah från Guinea och slutligen Hong Kongs pensionerade ärkebiskop Joseph Zen.

I svaret säger Påven att kyrkan står fast vid att äktenskapet är en ”exklusiv, stabil och olöslig union mellan en man och en kvinna”. Och han skriver att han motsätter sig att ”något som inte är äktenskap erkänns som äktenskap.

Men så lägger han till ett ”å andra sidan”. Där säger Påven att det finns situationer ”som objektivt sett inte är moraliskt acceptabla”, men som ändå kräver ”pastoral kärlek”. Som en kommentar till de välsignelser av samkönade relationer som tyska katolska präster genomfört vill han se ”pastoral försiktighet” så att dessa inte kan uppfattas som att det handlar om äktenskap. Men han konstaterar: ”när en välsignelse begärs, uttrycks en bön till Gud om hjälp, en begäran om att leva bättre, ett förtroende för en Fader som kan hjälpa oss leva bättre.

I svaret till de konservativa kardinalerna som oroar sig för att Katolska kyrkan ska godta de välsignelser av samkönad kärlek som de facto genomförs i flera stift och av flera präster, skriver Påven att han inte vill att dessa välsignelser ska ”höjas till regelns nivå”. Ingen kyrklig struktur ska ”officiellt möjliggöra” välsignelserna. Men han konstaterar att ”kyrkans liv flödar genom många andra kanaler än de normativa”.

Organisationen New Ways Ministry, som verkar för en Katolsk kyrka som välkomnar kvinnliga präster och erkänner samkönade relationer, välkomnade under tisdagen att de konservativa frågeställarna inte fick medhåll av Påven.

Francis DeBernardo, ledare för New Ways Ministry, säger att även om Påvens svar inte handlar om att ge ett tydligt erkännande av välsignelser, så är det ett ”signifikant steg framåt” för Påvens ”arbete att inkludera hbtqi+personer”.

DeBernardo konstaterar att Påven ursprungligen svarade de fem kardinalerna redan i juli. De blev inte nöjda med svaret utan lämnade in samma frågor en gång till och nu valde Vatikanen att publicera svaret. Han konstaterar att svaret publicerades samma kväll som ”Synod on Synodality”, ett kyrkligt möte som på sin agenda har frågan om hur hbtqi+personer ska hanteras pastoralt inom Katolska kyrkan.