Sedan valet förra året så har Italien fått en högerregering och det har påverkat flera regnbågsfamiljer i landet. I staden Padua beslutade domstolen att ta bort de icke-biologiska föräldrarna på 33 barns födelsecertifikat. Det gör att homosexuella föräldrar får hem brev där det står “Du är inte längre förälder” och ger barnen nya födelsebevis och lämnar familjer utan riktig rätt över sina barn. Detta uppmuntrade regeringen.

Anna Maria Corazza Bildt (L) kandiderar för Liberalerna i Europaparlamentsvalet och är själv från Italien och Italiens agerande har väckt starka känslor hos henne.
– Det finns barn som är sex år som plötsligt är föräldralösa. Det här är ett bakslag. Inget barn ska vara föräldralös, säger Anna Maria Corazza Bildt till QX.
Hon har tidigare upplevt att det italienska samhället har gått i rätt riktning och främjat hbtq-personers rättigheter. Men i och med en ny högerregering så har det tagit en vändning. Regeringen i Italien gick i val med de tre orden: gud, familj och hemland. De tror på den traditionella familjen, det vill säga, mamma, pappa och massa barn.

– När populisterna tar makten är hbtq-personerna de första offret, det är statistiskt bevisat och är oacceptabelt.

För att stötta regnbågsfamiljer i Italien tror Corazza Bildt på att samarbete mellan Sverige, Europa och Italien är viktigt. Men att väcka en offentlig debatt är lika viktigt .

– Det är viktigt med samarbete och att vi stödjer de som står upp för hbtq-personer i samhället. Det är också viktigt att avslöja och berätta om det som händer så att det finns en medvetenhet. Den offentliga debatten är viktig, understryker Corazza Bildt.