EU-parlamentet röstade under torsdagen om unionens ”jämlikhetsstrategi för hbtqi-personer 2020–2025”. Med röstsiffrorna 403 mot 139 visade det sig att en stor majoritet av parlamentets medlemmar ställde sig bakom strategin.

Parlamentets hbtqi+grupp, ”Lgbti-Intergroup”, välkomnar att strategin nu fått parlamentets stöd och att det i rapporten finns med ett önskan om att kommissionären med ansvar för jämlikhet även skall arbeta med mångfald kommande mandatperiod och att en ”samordnare för hbtqi-personers rättigheter” skall tillsättas.

De lyfter även att alla diskrimineringsgrunder kopplade till sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika skall inkluderas i EUs och medlemstaternas arbete för ökad jämlikhet och mångfald. Vidare välkomnar ”Intergruppen” att rapporten söger att EU behöver hitta ett gemensamt förhållningssätt till samkönade äktenskap och partnerskap, liksom regnbågsfamiljer, att omvandlingsterapi skall förbjudas liksom könsstympning av intersexpersoner.

Rapporten är framarbetat under ledning av vänstergruppens, GUE/NGL, José Gusmão och har fått stöd av parlamentets olika partigrupper med undantag för ECR, där svenske Sverigedemokraterna och Sannfinländarna ingår, och ID där Dansk Folkeparti ingår.

Till QX säger den socialdemokratiska parlamentsledamoten Evin Incir att röstresultatet liksom tidigare ovilja att polska tidigare regeringspartiet ”Lag och Rättvisa”, som också ingår i ECR-partigruppen, visar på hur Sverigedemokraterna har en ”djupt rotad fientlighet mot hbtqi-personer”.

– Detta visar de tydligt genom att rösta nej gång efter gång, säger hon. Det är inte överraskande med tanke på de avskyvärda HBTQI-fientliga uttalanden deras företrädare har gjort, som till exempel påståendet att ”Pride legitimerar pedofili”. Det gör mig arg. I en tid där hat, hot och våld ökar borde det vara självklart för alla att stärka HBTQI-rättigheter i hela EU.

QX har bett Sverigedemokraternas Johan Nissinen om en kommentar.