Storbritanniens konservativa jämställdhetsminister Kemi Badenoch meddelade i måndags att ett förslag som förbjuder könsneutrala toaletter nu är klart.

Arbetet med att i England göra det olagligt att hos nya restauranger, på kontor eller på sjukhus endast erbjuda gemensamma toaletter har pågått sedan 2021 då förslaget först kom upp.

Den brittiska regeringen menar att många i England upplever stort obehag av att gå på en toalett som både används av såväl män som kvinnor.  Enligt The Guardian uppger Badenoch att 81% av den brittiska befolkningen känner så och därför stöttar regeringen och att 82% tycker det även kan finnas en toalett för alla om det finns utrymme.

Badenoch menar att gemensamma toaletter ”förnekar både män och kvinnor integritet och värdighet” och ser detta nu färdigställda förslag som led i målet att i jämställdhetens namn garantera enkönade miljöer för alla.

Kritiker från transrätts-organisationer påpekar att transpersoner riskerar att bli diskriminerade när könsneutrala toaletter inte finns att tillgå.

Den brittiska regeringen vill även att möjligheterna till blandade rum på vårdavdelningar starkt begränsas så att alla patienter skall kunna kräva att behandlas på enkönade flerpersonsrum. Transpersoner, menar regeringen, kan erbjudas enkelrum.

Regeringen lovar att ta fram riktlinjer för hur transungdomar på skolor skall känna sig bekväma med att gå på toaletten.