När ILGA World lagom till att den internationella Pride-månaden juni snart är här, publicerar sin årliga rapport om tillståndet i världen kring hbtqi+frågor, sammanfattas det som ”obevekligt motstånd förmörkar de framsteg som gjorts mot lika rättigheter”, samtidigt som debatten om regnbågspersoners juridiska ställning fortsatt står i centrum i stora delar av världen.

Rapporten, kallad ”Laws on Us” sammanställer juridiska förändringar som påverkar regnbågspersoner i de 193 stater som är medlemmar i FN. Undersökningen gäller perioden januari 2023 till april 2024 som påverkar regnbågspersoner. Öven några stater och jurisdiktioner som inte ingår i FN omfattas av sammanställningen.

– Vårat community har kunnat fira viktiga segrar under de senaste två åren, säger Lucas Ramón Mendos, forskningschef på ILGA World och medförfattare till ”Laws on Us” i ett pressmeddelande.
– Men trots det har även motstånd och bortförklaringar materialiserats nästan överallt, konstaterar Mendos

Rapporten visar att 60 FN-medlemsstater genom lag, och 2 till de facto kriminaliserar samkönade kontakter. Tre av FNs medlemsstater, Singapore, Mauritius och Dominica liksom Cooköarna som inte är medlem i FN, har avkriminaliserat sedan början av 2023. Under samma period införde Uganda dödsstraff för vissa former av samtyckta samkönade sexuella handlingar, och Irak kodifierade den de facto existerande kriminaliseringen. Rapporter om extrema former av dödsstraff har kommit från Afghanistan och Jemen. I minst fem FN-medlemsstater har lagarna försämrats, och diskussioner om att kriminalisera eller skärpa straffen ägde rum i ytterligare fyra.

Sjutton stater tillåter nu på nationell nivå tillåter att människor får sitt kön återspeglat i sina dokument baserat på självidentifiering. Fem FN-medlemsstater har sedan januari 2023 antagit juridisk könsigenkänning baserat på självidentifiering: Ecuador, Finland, Tyskland, Nya Zeeland och Spanien, liksom delstaten Yucatán i Mexiko.

Här märkts inte den nya svenska könstillhörighetslagen som antogs tidigare i år eftersom den inte baseras på självidentifikation, eller självbestämmande, trots vissa förenklingar av processen för byte av juridiskt kön.

Sverige hamnar allt längre ner i de olika listningarna över hbtqi+vänliga länder även på grund av avsaknad av en diskussion och politik som förbättrar intersexuellas livsvillkor.  ILGA berättar att nio av FNs medlemstater på nationell nivå infört skydd mot onödiga, icke samtyckta ingrepp på intersexuella minderåriga. Chile, Spanien och jurisdiktioner som Australian Capital Territory och Balearerna har reglerat detta sedan början av 2023.

Ryssland och flera amerikanska delstater har sedan januari 2023 tagit steg tillbaka med lagar som förbjuder könsbekräftande vård och främjar ingrepp på intersexuella minderåriga.

Lagar som reglerar yttrandefrihet, eller som begränsar organisationers utrymme att förespråka rättigheter, har blivit allt mer framträdande mekanismer för kriminalisering av regnbågspersoner och rörelser.

– Vi har sett en alarmerande ökning av restriktioner på yttrande- och föreningsfrihet, uppger Dhia Rezki Rohaizad, medförfattare till ”Laws on Us”. Detta har resulterat i censur, arresteringar och förföljelser i många av FNs medlemsstater.

Jordanien, Kirgizistan och Uganda har infört lagar som riktar sig mot det så kallade ”främjandet” av ”homosexualitet”. Belarus har börjat klassificera innehåll relaterat till sexuell och könsmångfald som ”pornografi”, och Ryssland har utsett den ”internationella hbtq+rörelsen” som ”extremistisk”.

– Under 2024 kommer hälften av världens befolkning att gå till val, och stater försöker begränsa det civila utrymmet för icke-statliga organisationer, särskilt de som adresserar sexuell- och könsmångfald, noterat Julia Ehrt, verkställande direktör för ILGA World. Även att prata om våra liv offentligt blir allt svårare i ett växande antal stater. Denna trend är extremt oroande. Historien har visat oss flera gånger att de framsteg våra rörelser har gjort världen över ofta bara är ett val eller en motgång ifrån att bli till det omvända.

Medan antalet FN-medlemsstater som antagit regleringar mot ”omvändelseterapier” har ökat så visas i rapporten att statligt sponsrad ”rehabilitering” har blivit vanligare i Afrika och antagits som en officiell policy i Malaysia.

När det gäller nya antidiskrimineringslagar så förblev framstegen begränsade även om lagförslag väntar på lagstiftarnas godkännande i flera länder. Detsamma gäller lagstiftning om hatbrott som inkluderar sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, och bestämmelser som straffar  uppvigling till hat, våld och diskriminering på samma grunder.

Fyra av FNs medlemsstater, Andorra, Estland, Grekland och Slovenien har infört könsneutrala äktenskapslagar och i Nepal har en domstol beslutat  underlätta samkönade äktenskap i väntan på lagstiftning. Bolivia och Lettland har legaliserat samkönade partnerskap, och i Japan har flera prefekturer, dvs regioner,  följt efter.

”Vår forskning fortsätter att dokumentera det juridiska landskapet, underlätta tillgång till information och ge kraft åt alla som är engagerade i att arbeta tillsammans för att främja jämlikhet världen över”, skriver ILGA Worlds två generalsekreterare Luz Elena Aranda och Tuisina Ymania Brown i det som beskrivs som ett uppförsbacke för hbtqi+kampen. ”Varje dag används hbtqi+personers liv som stridsfrågor för att distrahera, mobilisera och splittra. I oroväckande tider som dessa är det av största vikt att ha tillförlitliga bevis på de lagar världen över som påverkar våra communities och ger en klar förståelse för de utmaningar som ligger framför och runt omkring oss”

Här hittar du ILGAs World Map

ILGA World Data Base