Tyske furste Philipp av Eulenburg och Hertefeld föddes denna dag. I vuxen ålder var han rådgivare åt Kejsar Vilhelm II. Han anses ha bidragit till Bismarcks fall 1890. Anklagelserna mot honom för hans homosexualitet utvecklades till ”Eulenburg-skandalen” som fick internationell uppmärksamhet, bland annat i svenska dagstidningar.

https://en.wikipedia.org/wiki/Philipp,_Prince_of_Eulenburg