Denna dag stryks homosexualitet ur Socialstyrelsens klassificering av sjukdomar. Efter att RFSL i augusti uppmanat homosexuella att sjukskriva sig och Socialstyrelsens entré den 29 augusti ockuperats av en grupp aktivister från RFSL, kom ett samtal med generaldirektören Barbro Westerholm till stånd. Westerholm tog sedan ett snabbt initiativ för att få klassifikationen struken.

http://www.qx.se/9784/-jag-kan-inte-jobba-idag-jag-ar-homo