Denna dag, i samband med Frigörelseveckan, genomförs en ockupation av Socialstyrelsens trappa av en grupp gayaktivister. Ett 30 tal personer deltar för att protestera mot att Socialstyrelsen fortfarande använder sig av Världshälsoorganisationens (WHOs) klassificering av homosexualitet som en sjukdom. Efter slagord, sång och visselpipe-blåsning kommer nytillträdde generaldirektören Barbro Westerholm och möter ockupanterna. Några representater bjuds upp för samtal och kort därefter förbereds för att svenska Socialstyrelsen inte längre skall använda sig av WHOs sjukdomsklassifikation av homosexualitet. Förändringen genomförs slutligen i oktober 1979.