Denna dag föds Paolo Rondelli i San Marino. Han utbildar sig i miljöteknik och är engagerad i det lilla landets politiska utveckling. Han representerar sitt land bland annat som ambassadör i USA mellan åren 2007 till 2016.

Rondelli är även engagerad i att förändra landets lagar som rör homo- och bisexuella. Genom engagemang i den italienska hbtq-rörelsen Arcigay i San Marinos grannstad Rimini får han en plattform för att påverka sitt lands lagar. Redan 1864 avskaffades totalförbudet mot homosexuella handlingar, men 2004 avskaffas även paragraf 274 i landets strafflag som förbjöd homosexuella handlingar som ledde till ”offentlig skandal”. 2008 infördes en antidiskrimineringslag omfattande sexuell läggning i landet. 2018 legaliserades partnerskap för samkönade par och samma år blev det tillåtet för utländska par att ingår civiläktenskap i landet, motiverat av att vilja främja turism. Genom en folkomröstning den 2 juni 2019 skrevs diskrimineringsskydd omfattande sexuell läggning in i landets grundlagar.

I samband med att Rondelli, parlamentsledamot för det röd/gröna partiet RETE, den 1 april 2022 blev en av två ”kaptener”, dvs statsöverhuvud för en period om sex månader, så hyllades hans insatser för de politiska förändringarna i landet som gått långt mycket längre än i den ”omslutande” landet Italien.

https://www.qx.se/samhalle/226215/paolo-rondelli-varldens-forsta-oppet-homosexuella-statsoverhuvud/