Studien kommer från Ohio State University och forskarna har pratat med 269 deltagare om deras dejtingvanor och där samtliga använde minst en dejtingapp. Deltagarna fick svara på frågor som bland annat handlade om hur mycket de använde dejtingappar och om de självmant skulle kunna lägga mindre tid på dejtingappar, för att forskarna skulle kunna avgöra till vilken grad de kände sig ensamma.

– Det är inte bara det att deltagarna använde sin telefon ofta. Vi hade även deltagare som berättade att de missade eller inte kunde fokusera på jobbet och på skolan för att de kollade sin dejtingapp hela tiden”, säger författaren av studien Kathryn Coduto.

– Jag har sett människor som använder dejtingappar rent tvångsmässigt, även när de sitter med vänner eller familj vid en middag. De kan inte sluta svajpa, fortsätter hon.

Studien menar också att ensamhet inte nödvändigtvis leder till att man blir beroende av dejtingappar, men att det kan leda till att man överanvänder det, vilket i sin tur kan få negativa konsekvenser. De deltagare som överanvände dejtingappar hade oftare mycket mer social ångest när de är i sociala sammanhang. Samma grupp tyckte också att det var jobbigt att interagera med personer i övrigt. Effekterna var då att de använde sin dejtingapp ännu mer.

Snacket om dejtingappar går i högvarv. Inom hbtq-communityt har det handlat mycket om att dejtingapparna skulle vara anledningen till att allt fler gaybarer stänger ned. Om det är så vet ingen säkert.
Men studien talar sitt tydliga språk, de som använder dejtingappar mer har säkert ett rikt socialt digitalt liv, men de mår också ofta sämre mentalt.