Den 2 juli 1944 avkriminaliserades homosexualitet i Sverige. Då beslutade Sveriges riksdag att sexuella relationer mellan personer av samma kön skulle bli lagligt.
Men vägen fram till lagändringen var dock lång. Första gången som någon argumenterade i svensk media för att homosexuella relationer skulle bli lagliga var 1907. En man som hette Nils Santesson och hans älskare hade nämligen blivit avslöjade och dömda till straffarbete. Tidningar skrev om vad som inträffat och det blev diskussion om lagen. Men det var alltså först 28 år senare, 1933, som en socialdemokratisk politiker, Vilhelm Lundstedt, la ett förslag i riksdagen om att homosexuella relationer skulle bli lagliga. Många andra i riksdagen var positiva till förslaget, men det skulle ta ytterligare elva år innan det röstades igenom 1944. En av anledningarna till att det tog sån tid var att synen på homosexuella blev mer negativ under 30- och 40-talet när andra världskriget pågick i Europa.

Fotona här ovan togs i samband med att den 41-årige arbetskarlen Frans Albert Pettersson och den 31-årige måleriarbetaren Lars Konrad Johansson greps och förhördes den 23 augusti 1897. De hade ertappats fyra dagar tidigare på Ladugårdsgärdet i Stockholm i ”en känslig stund”.
I polisrapporten kan man läsa att paret varit ”överlastade” av ”starka drycker” då de vid klockan sex-halvsju på kvällen den 19 ausguti gick upp i ett skogsbryn kallat Ekbacken för att ha sex med varandra. Där upptäcktes de av två gardister som smugit efter dem.
Pettersson och Johansson dömdes enligt strafflagens kapitel 18 paragraf 10 till tre månaders straffarbete för ”otukt, som mot naturen är”, men domen gällde inte bara deras handlingar i Ekbacken den 19 augusti. I polisförhöret berättar paret om sin tioåriga relation:
”På derefter framstäld fråga huruvida de förut med hvarandra öfvat otukt på liknande naturstridiga sätt, erkände de båda sammanstämmande:
att de känt hvarandra sedan öfver tio år tillbaka/…/ att de legat afklädda tillsammans i Petterssons säng,
/…/att de på enahanda naturvidriga sätt haft samlag med hvarandra,
att ingen af dem nu kunde erinra sig hvem som först framkommit med förslaget härom /…/
Wid de tillfällen då Johansson bott hos Pettersson, lågo de alltid afklädda bredvid hvarandra i samma säng.
Båda förnekade de, att de med andra manliga personer haft samlag.”

Idag är det olagligt med sexuella relationer mellan personer av samma kön i 78 av världens länder. Fem länder har dödsstraff.

Källa: Levandehistoria.se samt stockholmskallan.se