Apkoppsviruset har spridit sig i Europa och Nordamerika under våren. Vem som helst kan få apkoppor men hittills har män som har sex med män varit överrepresenterade bland de bekräftat smittade i Storbritannien, som är det land som släppt mer specifik statistik på de drabbade. Storbritannien har därför varnat gaycommunityt att vara extra uppmärksamma på symtom.

Förra veckan skrev ett trettiotal forskare en text som varnade för att virusets namn är stigmatiserande och diskriminerande då det kopplas till Afrika samtidigt som det nuvarande utbrottet uppkommit utan en tydlig koppling till kontinenten.

Nu uppger WHO att de jobbar tillsammans med experter för att ändra namnet på viruset och sjukdomen som viruset orsakar. När vi har ett nytt namn på apkoppor är ännu oklart.

Nästa vecka ska WHO även ta ställning till om utbrottet ska klassas som ett nödläge. Enligt de senaste siffrorna från det EU:s smittskyddsmyndighet ECDC har 1 160 bekräftade fall nu rapporterats in i Europa.