Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm började i oktober 2018 att skriva ut PrEP (preexpositionsprofylax för hiv), och har hittills varit det enda stället i region Stockholm där man kunnat ingå behandling med uppföljande tester.  Men nu har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bestämt att fler vårdgivare ska kunna ges möjligheten, och efter halvårsskiftet 2023 kommer Karolinska Universitets-sjukhuset att kunna erbjuda behandlingen.

Detta är ett välkommet besked eftersom Venhälsan sedan 2022 berättat om en påfrestande kösituation då behovet visat sig vara större är vad man förväntat sig. Senast i april stod över 500 personer i kö för bedömning att kunna inleda behandling med PrEP.

Karolinska Universitetssjukhuset kommer därför inom kort att kunna erbjuda PrEP behandling inom samma ramar som Venhälsan, det vill säga män som har sex med män och som har ett uttalat riskbeteende.  Enligt de senaste riktlinjerna för svensk behandling med PrEP rekommenderas att ”förskrivning och uppföljning bör ske av, eller i nära samarbete med, infektionsklinik och/eller STI-mottagning”.

– Det är hög tid att PrEP nu blir mer tillgängligt i Region Stockholm än bara från oss, säger Finn Filén, överläkare på Venhälsan.
– Venhälsans hållning är att PrEP är en självklar del av paketet sexuell hälsa, som i nuläget innebär lättillgänglig möjlighet att testa sig för hiv och STI, samt gratis vaccin mot virushepatiter (Hepatit A och B), och mpox.

Venhälsan har startat fler än 2400 personer på PrEP varav drygt 2000 ännu är aktiva i programmet. Kön som väntar på bedömning är nu över 600 personer.

– Det ska inte finnas någon väntetid eller kölista för att få skydda sig mot hiv. Vi på Venhälsan har i flera år sagt att vi gärna delar med oss av vår erfarenhet och kunskap om PrEP och att vi absolut inte ”äger” läkemedlet eller konceptet på något sätt. På sikt vill vi att PrEP blir något man får från den mottagning där man går och testar sig, och att detta inte nödvändigtvis behöver vara en specialistmottagning.