Matts Hertsberg är ordförande i föreningen Pappa Barn, en förening som stödjer föräldrar (både mammor och pappor) och nära anhöriga som berörs av en vårdnadstvist.
Matts, om man som gaykille skaffar barn med en kvinna man inte är gift med, vad har man då för rättigheter?
– För det första måste man bli erkänd som pappa.
Hur blir man det?
– Då går man till socialen tillsammans med modern och berättar att man är far till barnet som man helst ska ha med sig, om modern vägrar eller säger ”nej han är inte pappa” så måste man gå till tingsrätten. Socialen har en skyldighet att utreda vem som är den andra föräldern.
Gör man ett DNA-test?
– Det är sista utvägen om man inte kan lösa det på annat sätt genom att komma överens.
– När väl beslutet tagits att du är pappan betyder det att du har ett försörjningsansvar tills barnet är 18 eller gått ut gymnasiet, det har inget att göra med om ni är gifta, hur mycket du har barnet eller om ni bor ihop.
Hur får man vårdnaden om sitt barn?
– Om mamman inte går med på att ni har gemensam vårdnad ringer man till socialen och berättar att man inte kommer överens om vårdnaden. Då kallar de mamman till samtal, där man försöker lösa det och reda ut det på frivillig väg. Ibland leder det till att mamman säger ’ok vi ska ha gemensam vårdnad’, och så går det ju till i de flesta fall, men i de fall där mamman inte vill ge pappan vårdnaden får man ta det till familjerätten som är en del och socialen. Lyckas inte de se till att mamman och pappan kommer överens måste pappan stämma mamman i tingsrätten.
– Sedan kommer boendefrågan, var ska barnet bo? Kommer man inte överens där blir det i princip samma process igen med socialen och samarbetssamtal och sen tingsrätten. Där beslutar de hur och var och när barnet ska bo hos respektive förälder.

”När barnet är ett år ska det kunna skolas in på dagis på tre dagar, och där ska barnet tillbringa 40 timmar i veckan… Men en pappa ska sakta slussas in i livet med ett par timmar i veckan. Det finns inget förnuft i det överhuvudtaget.”

– Hela den här processen är lång och kan dra ut på tiden. Om mamman vägrar att låta dig träffa barnet efter födseln tar det lång tid att ta det till rätten och situationen cementeras. Det kan ta över ett år. Får man ändå rätt i tingsrätten till umgänge med barnet börjar en upptrappning med två timmar i veckan med umgängesstöd, en långsam process, vilket är mycket märkligt. För när barnet är ett år ska det kunna skolas in på dagis på tre dagar, och där ska barnet tillbringa 40 timmar i veckan… Men en pappa ska sakta slussas in i livet med ett par timmar i veckan. Det finns inget förnuft i det överhuvudtaget.
Har mamman alltid ensam vårdnad från födseln?
– Ja, mamman har alltid vårdnaden tills något annat bestäms. Och det kan vi på Pappa Barn tycka är fel. När faderskapet är erkänt av samhället borde vårdnaden automatiskt vara gemensam. Men just nu har vi i Sverige en familjelagstiftning från 2006 som är minst sagt konfliktdrivande. Men nu har äntligen regeringen vaknat och efter flera års utredning sett över den, och om det vill sig väl har vi en ny mer jämställd familjelagstiftning 2021…
– Alla andra länder springer förbi oss vad gäller familjerättsliga frågor. Längst fram är Danmark, de fick en helt ny familjelagstiftning 1 april med ett mer jämlikt föräldraskap, ska vi ha ett jämlikt samhälle får vi ta konsekvenserna av det.
Kan man göra något som gaykille för att undvika att hamna i en sån här situation?
– Det är oerhört viktigt att man vet vem man inleder det här med, det är ett livslångt band som knyts. Lär känna personen du ska ha barn med – ordentligt. Och dennes familj och vänner. Ha inte bråttom. Lyssna på magkänslan. Ta med dina vänner. Skriv ner vad ni kommit överens om, även om det inte gäller juridiskt, för tingsrätten struntar i vad ni beslöt för fem år sen. Den ser enbart till vad som är bäst för barnet här och nu. Och det ska den göra. Men för ens egen skull kan det vara bra att skriva ner allt. Sen gäller det att samarbeta. Samarbeta, samarbeta, prata, prata, samarbeta… Det är nyckeln till allt. Och kräv din rätt och din tid till barnet. Var inte mesig. Föräldraskapet är livslångt.
Kan man skriva på faderskapet innan barnet är fött?
– Ja.
Vad är dina upplevelser av socialen och familjerätten i såna här situationer?
– Jag har tyvärr inte mycket gott att säga om deras arbete i såna här frågor. Där finns det mycket att önska. Det är en överbelastad aktör som saknar rätt utbildning och kompetens. Som pappa måste man stå på sig och vara tuff.

Mer info på www.pappabarn.se