Är du icke-binär eller känner att Tinder inte låter dig uttrycka din sexuella läggning eller identitet på det sättet du önskar? Nu har Tinder uppdaterat sin app för att ändra på det. Detta efter att en undersökning bland användarna visat att nästan hälften av de som identifierar sig än något annat än cispersoner, velat ha mer valmöjligheter.

Tinder har under våren arbetat tillsammans med RFSL med uppdateringen, som bland annat redan släppts i USA, Storbritannien, Kanada, Indien. Med Orientation och More Gender kan medlemmar själva ange det begrepp som bäst överensstämmer med deras könsidentitet.

Numera kan man välja upp till tre av nio alternativ för att beskriva sin sexuella läggning – heterosexuell, bög, lesbisk, bisexuell, asexuell, demisexuell, pansexuell, queer och osäker. Sedan kan man välja om man vill visa sin könsidentitet eller sexuella läggning i sin profil. Tidigare har medlemmar bara kunnat välja mellan man eller kvinna, något som inneburit en begränsning för de som identifierar sig som något annat.