Beatrice Lindéh, du och din man vill ge ut en bok om BDSM, berätta!
– Ja, vi kommer ge ut en bok om BDSM alldeles snart. Vi har jobbat på den i snart två år, och det är äntligen dags! Det finns mycket fördomar och få som känner till fakta om BDSM, och det vi har en önskan om att sprida kunskap om det och slå hål på myter.
Ni har valt att göra det här till en kickstarter, varför?
– Traditionella förlag är ganska restriktiva i vad de vill ge ut, och en bok om BDSM är tyvärr lite för provokativ. För att kunna trycka en upplaga krävs pengar, och vi har inte möjligheten att trolla fram dem själva. Därför blev Kickstarter ett bra alternativ.

Johan och Beatrice Lindéh
Hur stort är ett behov av en sån här bok tror du?
– Enormt. Det har inte funnits någon faktabok om BDSM på svenska tidigare, mer än en avhandling som kan vara rätt svår att läsa för den som inte är insatt i forskning. Det finns ett behov för utövare att kunna hänvisa oroliga anhöriga till fakta som kan förklara vad det är de håller på med och varför, och nånstans att hänvisa ilskna debattörer till. Det är också viktigt för ungdomar att det finns guidning när de börjar utforska sin sexualitet, så de inte går på alla misstag som kan orsaka problem. Kort sagt finns ett stort uppdämt behov av fakta om BDSM.

Titeln är ”Vill du ha stryk, en bok om BDSM”, vad innehåller den?
– Den innehåller allt du kan behöva veta om BDSM: Vad det är, hur juridiken ser ut omkring den, hur man kan hantera BDSM om man är feminist, hur historian sett ut och så vidare. Den innehåller också en del handfasta råd kring hur man själv kan börja prata med sin partner om det och utforska tillsammans, och om hur BDSM-communityt ser ut.
Vi har försökt göra en så heltäckande bok som möjligt och därmed gått igenom den mesta forskningen som finns, och kokat ner den till lätt begriplig svenska så att alla ska kunna förstå.
Vem tycker du ska läsa den?
– Helst alla. Framförallt de som har funderingar kring BDSM och vad det är, exempelvis anhöriga till utövare eller personal inom vården som kommer i kontakt med människor. Den är också bra för utövare att läsa, då den går igenom bland annat hur de kan se skillnad på BDSM och relationsvåld, och hur man kan hantera de risker som uppkommer vid utövandet.
Vänder den sig lika mycket till hbtq-gruppen som heterosar?
– Ja. Den vänder sig till alla oavsett läggning eller könsidentitet. Vi har varit noga med att använda ett språk som är könsneutralt och läggningsneutralt så långt det är möjligt, eftersom det här gäller alla.
När upptäckte du själv att du gillade BDSM?
– Redan som barn visste jag att jag var annorlunda och drog mig mot lite andra lekar än andra, och insåg ganska tidigt att jag inte riktigt hade samma tankar kring sexualiteten som andra. Sen blev jag tonåring och började dejta, drog till mig män som påstod sig utöva BDSM (men i efterhand saknades ganska grundläggande bra värderingar). Det utvecklades sen till mer varaktiga, och bättre relationer med BDSM som återkommande inslag. Så i mångt och mycket har det alltid varit en del av mitt liv.
Har bilden av BDSM förändrats senaste åren?
– Jag önskar att jag kunde säga ja, men tyvärr ser vi snarare en tillbakagång i attityder till att det ska handla om misshandel och relationsvåld, vilket inte alls stämmer överens med verkligheten.
Om man är lite nyfiken på BDSM och vill testa, vad tycker du att man ska göra då?
– Prata med sin partner. Kommunikation är det mest grundläggande i att utöva BDSM, allt annat kommer efter. Prata om vad man är nyfiken på, vad man vill prova och vad man absolut inte vill prova. Förhandla vad som är ok för båda, och utgå från det. Börja smått med att ena parten får bestämma vad ni ska göra, och bygg sen på. Använd saker som finns i hemmet (ex bälten är bra både att slå och binda någon med). Det viktiga är att alla inblandade känner sig trygga, därför går man långsamt framåt.
Träffades du och din man via någon BDSM-grupp eller är intresset för BDSM något ni upptäckt och utvecklat tillsammans?
– Nej, vi träffades genom en annan förening, men kände till varandras intresse genom gemensamma Facebook-grupper där sex diskuteras frekvent.
När kommer boken tror ni?
– Kickstartern går ut den 10:de juni, därefter sätter vi ett exakt datum, men det kommer röra sig runt månadskiftet juni/juli.