Finn Filén, överläkare på Venhälsan i Stockholm är den som har bäst koll i Sverige på bögar och PrEP så vi tog ett snack med honom om dagens situation.

Finn, hur många går på PrEP i Stockholm?
– Strax under 2000 personer, och 2000 är maxkapaciteten på Venhälsan just nu. PrEP erbjuds sedan september i år även via Specialistcentrum Sexuell Hälsa på Huddinge, men det finns bara en gemensam väntelista finns för närvarande i Stockholm och den ökar i samma takt som antalet personer startar på PrEP.

Oj, så hur lång kö-tid är det idag?
– Den mest aktuella siffran är 838 personer som står i kö för att få börja på PrEP och det innebär en väntetid på upp till ett år. Väntelista för PrEP är inte bara ett stockholmsfenomen utan situationen är tyvärr liknande även i Göteborg och Malmö. Vi på Venhälsan följer varje månad upp hur stort utrymme vi har för nya PrEP-starter. Men det är otroligt otillfredsställande att vi har en väntelista som är svår att jobba bort.
– På sikt tycker vi att PrEP måste kunna ges av fler vårdgivare och kan inte förbli vård på specialistnivå. Alla ”svåra” fall ska vi förstås sköta på Venhälsan men unga killar utan andra mediciner borde kunna få PrEP via den mottagning där de kollar sig för STI, så länge några enkla principer alltid respekteras som obligatoriskt hiv-test inför varje nytt recept, kontroll av njurfunktion inför start och därefter regelbundet beroende på ålder.

Vad beror det på att det är så lång kö?
– Det är troligen mest en kostnads- och bemanningsfråga där vi gärna skulle se att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen skulle ge tillräckliga medel även till andra mindre mottagningar för detta. Vi vet ju att det även finns intresse för PrEP-starter hos andra mottagningar men samtidigt vet vi också att det finns en stor respekt för vad man uppfattar som ”hiv-behandling” trots att det är ett läkemedel som ges profylaktiskt.

Jag har hört om bögar som reser land och rike runt efter PrEP.
– Ja, köerna är kanske kortare i vissa andra städer men då ska man ta sig dit var tredje månad och jag vet inte hur glada de blir på dessa ställen att det kommer patienter från Stockholm.

Så vad innebär det om man börjar med PrEP, hur går det till?
– Då får man en kallelse till oss för en PrEP-start och och väl här tar man ett hiv-test, och kontroll av njurfunktion, är allt bra får men ett recept på PrEP-tabletter som räcker i tre månader, efter det måste man komma hit på återbesök för att förnya sitt recept och så tar vi hiv-test, STI-tester och även njurtest om man är över 40. Man kan även gå på On Demand.

Och vad innebär PrEP On Demand för de som inte vet?
– Det innebär att man istället tar två tabletter två timmar innan det vankas sex, samt en tablett i två dagar efteråt. Vi rekommenderar ändå att man kommer hit var tredje månad och testar sig. Andra infektioner kan man ju få ändå.

Har ni märkt en minskning av hiv tack vare PrEP?
– Ja, det är en dramatisk skillnad, innan PrEP hade vi ungefär en ny hiv-diagnos i veckan, nu har vi i snitt en ny i månaden. Här på Venhälsan känner vi till nio personer som testat positivt för hiv i väntan på att starta PrEP. Det är även två killar som tidigare tagit PrEP men valt att sluta, och sedan testat positivt någon gång därefter. Det visar ju att faran inte alls är över utan att hiv är en reell risk att ta hänsyn till.

Har ni sett en ökning av andra könssjukdomar?
– Ja, vi vet att förekomsten av STI (syfilis, gonorré, klamydia) är hög och stiger något efter att man börjat med PrEP. Men vad som kan vara värt att tänka på är att inom PrEP-gruppen hittar vi alla infektioner i tid och åtgärdar dem direkt. Ingen går omkring med en symptomfri infektion längre än 3 månader.

Hur vanligt är det med biverkningar?
– Det är inte alls vanligt, 1-2% kan få biverkningar i form av trötthet och illamående, en viss risk för förhöjda njurvärden finns som sagt, därför kollar vi alltid det på de som är över 40.

Vad kostar det att gå på PrEP?
– PrEP ingår i högkostnadskortet så max 2600 kr per år.

När bör man gå på PrEP – och är PrEP alltid en bra idé?
– När man utsätter sig för risker genom att ha oskyddat sex med flera olika partners är det en skitbra idé! Om man däremot tar PrEP på felaktigt sätt, t ex bara en tablett dagen efter, och dessutom inte kommer på regelbundna kontrollbesök, ja då är det en dålig idé och kan leda till större medicinska problem framöver.

Till sist, jag har hört om bögar som resonerar så här: ”varför ska jag gå på PrEP och ta en tablett om dagen, får jag hiv ska jag ju ändå ta en tablett om dagen, så vad är skillnaden?”
– Det är en väldigt rimlig kommentar! På sätt och vis är det ”rättvisare” nu, skillnaden är alltså mindre mellan en person som tar PrEP och en person som tar hiv-behandling. Men man ska inte glömma att med hiv kan man inte välja att sluta ta medicin utan att riskera sin hälsa samt att smitta andra. Viruset finns kvar i kroppen livet ut, och stigmat kring att vara positiv finns tyvärr också kvar.