Idrott

I november reser för första gången svenska idrottare till Gay Games i samlad tropp. Team Sweden träffades i samband med Stockholm Pride för att dela ut ”landslags-tröjorna”.
Tema Sweden har också fått en första lyckönskan från officiellt håll:
– Det stora internationella evenemanget som Gay Games utgör är betydelsefullt sportsligt”, sa Mona Sahlin då hon under Pride lämnade över regeringens hälsning.
– Men också för att främja alla människors lika värde och rätt att delta och prestera i idrott, oavsett sexuell läggning, fortsatte hon.
Mindre positiv är reaktionen från Svenska Riksidrottsförbundet. I samband med Pride bad Team Swedens och Stockholm Dolphins Swim Clubs Hans Lindwall om ett uttalande från förbundets ordförande Gunnar Larsson. Något svar har ännu inte kommit.Delar av Team Sweden i sina nya tröjor, Foto: Thomas Lindwall

Inte ens efter att socialdemokratiska riksdagsmannen Anders Bengtsson stött på har Riksidrottsförbundet tagit bladet från mun.
I sitt brev till Gunnar Larsson skriver Anders Bengtsson:
”En av idrottens uppgifter är ju att, som det heter, fostra ungdomen till ett sunt leverne. Och att kunna samarbeta med och umgås med alla ”typer” av människor, kvinnor, män, invandrare, handikappade, och homosexuella.”
”Regeringen, ÖB och Rikspolisstyrelsen har uttalat sitt stöd för homosexuella inom sina områden”
”Det skulle vara lämpligt om Riksidrottsförbundet gjorde något liknande. Och markerade att homofobi inte hör hemma inom idrotten”.

För att påverka idrottsrörelsen har boxarna Katrin Enoksson och Bettan Andersson tagit initiativ till Nätverket Homosexuella Idrottare. De två är verksamma i Redbergslids Boxningsklubb i Göteborg och har även fått stöd från regeringens Arm i Arm-projekt bland annat för att arbeta fram en handlingsplan mot homofobin inom idrotten.
– Idrottsrörelsen är bland de mest homofoba organisationerna”, säger de två. En del homoidrottare är så rädda för repressalier att de inte ens vågar berätta vilken sport de är aktiva i.
Nätverket och Team Sweden deltog i en egen avdelning under Stockholm Pride-tåget och blev ett av de mest hyllade inslagen.
Homosexuella idrottare i Pride-paraden, Foto: Pekka Koskenvoima

Maila:
Nätverket för homosexuella Idrottare
Team Sweden 2002

Publicerad: 2002-08-21 18:06:22