Svenska Pride lanseras – vill knyta samman alla Pride-festivaler

I dag finns det 48 stycken Pride-festivaler i Sverige. Svenska Prides vision är att knyta ihop alla arrangörer, både för att skapa en mötesplats men även för att underlätta för Pride-besökare. Sophia Ahlin är en av personerna bakom Svenska Pride, hon är även ordförande för Karlskrona Pride:

– Vi vill knyta samman alla Pride-festivalerna, det är onödigt att uppfinna hjulet två gånger. För besökare ska det finnas en samlingsplats med all information man behöver om de olika festivalerna.

– Vi vill ha gemensamma upphandlingar för festivalerna, på så sätt kan exempelvis stora Pride-festivaler hjälpa de små festivalerna.

Vad kommer att finnas på er sajt?
– Vi kommer samla alla Pride-festivalerna i ett kalendarium så man lätt kan överskåda och se när festivalerna börjar, vad de har för festivalprogram och hur omfattande de är.

Pride-festivalerna i Sverige är inte bara många, de är även väldigt olika. De som vill knyta an till Svenska Pride kommer dock inte behöva ändra på sin festival.

– Man ska leva upp till en gemensam värdegrund, men utöver det ställer vi inga krav, speciellt inte på festivalens utformning. Vi vill inte ha en färdig manual på hur man arrangerar en festival. Det måste de lokala eldsjälarna får utforma själva.

Svenska Pride är en politiskt och religiöst obunden förening som består av medlemmar med Pride-erfarenhet från hela Sverige. Här är en länk till deras sajt.