SLM Stockholm gick idag ut med beskedet att de likt SLM i Köpenhamn slår upp portarna igen.

SLM Stockholm stängde den 25 mars med anledning av spridningen av Covid-19. När klubben nu slår upp portarna igen den 18 juli blir det med begränsningar anpassade till de regler som gäller för restaurangverksamhet. Klubben uppmanar medlemmar som känner minsta symptom att inte besöka klubbkvällarna.

Max 35 gäster får vara i klubblokalen där endast bardelen är öppen. Besökare uppmanas sprita händer vid ankomst till lokalen och efter toalettbesök. De allmänna barreglerna gäller även på klubben där inget barhäng är tillåtet. Endast sittande gäster och max en person i taget i rökrummet.

I medlemsmailet som gick ut under lördagen tackar ordföranden för stödet under den tid klubben hållit stängt. SLM har under stängningen haft digitala träffar och information har getts via ”take overs” på grannbaren Side Track. En uppmaning om ekonomiskt stöd har gett klubben tillskott med ”5-siffrigt” belopp och ett 20-tal medlemmar vars medlemskap gått ut under stängningen har hjälpt till genom att förnya sitt medlemskap trots att klubblokalerna inte varit öppna.

Även SLM i Malmö har öppet lördagskvällar.