Dorte Olesens dansföreställning Orena Tankar spelas i helgen på Dansens Hus och i slutet av november på Moderna Dansteatern.
– Redan titeln triggar ju någonting. Jag vill att publiken ska kunna komma hit och undersöka vad deras eget ”svarta paradis” kan vara. Kanske kan man ställa sig frågor om vad tabun och perversioner är för någonting? Är de farliga eller är det något man behöver? sa Dorte Olesen iför premiären.
I Dagens Nyheter sågar idag danskritikern Örjan Abrahamsson koreografin medan dansarna får godkänt. Även Svenska Dagbladet recenserar idag och Anna Ångström ger ett mer positivt omnämnande: ”Hos Dorte Olesen blir dansen subversiv, en motkraft till det fulländade och uppmaning att bejaka det orenas frihet.

Ur föreställningen Orena tankar