– Julen är full av figurer och symbolik, säger Fredrika Biström. Men vem har sagt att det måste vara en pojktomte eller en flicklucia. Julen måste precis som samhället i övrigt få vara öppet för alla sorts personligheter.

Fredrika har även tidigare arbetat med queera teman i sin konst, i höstas hade hon bland annat fotoutställningen ”Hetero” där kända finlandssvenska hbt-personer tolkade vad det var att vara hetero och att genom sin konst ifrågasätta normer är för Fredrika en självklarhet.
– Alla skall få ha rätt att vara den de är, säger hon. Och ett samhälle där minoriteter eller de som betraktas som annorlunda befinner sig i kris är ett samhälle i kris.