Den kristna högern i USA hänvisar ofta till Bibeln när de hetsar mot bögar, flator och transpersoner.  

Men vad står det egentligen om homosexualitet i Bibeln? Inte särskilt mycket. I Moseböckerna finns det visserligen en vers om att en man inte får ligga med en annan man som med en kvinna. Men där står det också att man inte får äta griskött och inga konservativa kristna kampanjar mot bacon och fläskkotletter.   

Paulus – som blev ledare inom den kristna rörelsen strax efter att Jesus dog – skriver några ord i Nya testamentet som skulle kunna ses som fördömanden av samkönat sex. Men översättningarna och tolkningarna är omdiskuterade. 

 Ett inkluderande förhållningssätt står inte i motsats till bibeltrohet. Vi menar att det handlar om bibeltolkning. Och vi har alla ett ansvar för hur vi tolkar. Vad innebär vår tolkning konkret för människors liv? säger Lina Mattebo, som har varit redaktör för En enda kropp. 

Författarna kommer från olika delar av den kristna världen. Några har bakgrund inom Svenska kyrkan och andra inom olika frikyrkor. Frikyrkor är ett ganska brett begrepp, det enda de har gemensamt är att de härstammar från de kristna rörelser som bröt med Svenska kyrkan under 1800-talet. De flesta frikyrkoförsamlingar är självstyrande och kan göra lite som de vill. Några församlingar var långt före Svenska kyrkan när det gäller att stötta hbtq-personer och att viga samkönade par. Andra har varit mer motvilliga.  

I boken berättar flera hbtq-personer om sina erfarenheter av kyrkans värld, både negativa och positiva.  

– Vi har skrivit den här boken för att vi längtar efter att hbtq-personer ska få vara en självklar del av kyrkorna. Det är viktigt att lyssna och be om förlåtelse för allt som har blivit fel, säger Lina Mattebo. 

Ett återkommande tema i många bibeltexter, både i Gamla och Nya testamentet, är att Gud har skapat människorna precis som de är. “Hbtq-personer är en gåva till kyrkan”, skriver författaren och kyrkohistorikern Joel Halldorf i en av bokens texter.  

Lina Mattebo tror att boken kommer att få blandade reaktioner. På vissa håll är det fortfarande kontroversiellt att prata om de här frågorna. Men hon tycker samtidigt att diskussionen behövs, både för hbtq-personers skull och för kyrkornas.  

– Jag har förstått att det många gånger kan vara svårt att komma ut som kristen inom hbtq-communityt. Kanske kan det bottna i att kyrkan ofta har uteslutit och skadat människor på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet. Risken är att det blir ett dubbelt utanförskap för kristna hbtq-personer, som inte känner sig välkomna vare sig i kyrkan eller i hbtq-världen. 

Under tosradgskvällen 10 mars sänds en livsändning från Immanuelskyrkan i samband med bokreleasen. Start 18.30