På Alla Hjärtans Dag väljer projektet Queerlit att lansera sin databas över svensk litteratur med HBTQI-teman.  Det sker genom en invigningsfest för såväl databasen som en utställning på Humanistiska Biblioteket i Göteborg.

– Vi har skapat en databas där vi samlar den litteratur vi tycker har HBTQI-teman och indexerar den med speciellt framtagna ämnesord. Databasen är i första hand riktad mot forskare och litteraturhistoriker men allmänheten kommer också att få tillgång till den, säger bibliotekarien Olov Kriström.

Det än så länge äldsta litterära verket är Heliga Birgitta som på 1300-talet utpekade Kung Magnus Eriksson (även kallad Smek) för att vara sodomit. Men huvuddelen handlar om samtida litteratur.

– Vi försöker fånga upp så mycket som möjligt även böcker utan ett centralt queer-tema. Ibland nämns någonting i förbifarten, till exempel att någon anklagas för att vara lesbisk. Vi försöker att ringa in mer än det som traditionellt studerats inom queer litteraturhistoria. I dagsläget tror jag att vi samlat runt 2000 böcker.

Kriström berättar att de genom sökningar i bland annat dagstidningars bokrecensioner kunnat hitta tidigare okänd litteratur med HBTQI-tema. Ett sådant exempel är Det förtorkade trädet av Eva Berlin. Den gavs ut på 40-talet och handlar om en son som dödar sin mor och där det visar sig att han har haft begär till män som samtiden inte accepterade.

Databasen kommer att kunna nås via LIBRIS och Queerlit har även en egen hemsida. Projektet med insamling av tidigare verk pågår året ut och tips från allmänheten efterfrågas.

På tisdagens invigningsfest kommer Sam Holmkvist berätta om Lasse-Maja, Lisbeth Stenberg om sin forskning kring Selma Lagerlöf, Nino Mick läser poesi och Anna Nygren berättar om lesbiska mördare i littarturen.