På svenska Filminstitutets hemsida finns från nu en egen flik där svenska filmer som är av intresse ur ett queerperspektiv har samlats.

Filmer som restaurerats och digitaliserats och nu finns för uthyrning, utlåning till skolor, filmfestivaler och strömningstjänster.

– Precis som i resten av vår historia finns givetvis de queera berättelserna, mer eller mindre dolda, i vårt gemensamma filmarv. Hur tematiken eller karaktärer skildras – eller osynliggörs ­– säger något om sin tid, och är på så sätt ett intressant utgångsmaterial för samtal även när det baseras på exempelvis stereotyper, säger Clara Gustavsson, distributionsansvarig på Filminstitutet.

I dagsläget finns 28 filmer listade och listan kommer löpande att utökas av ”queerfilmgruppen” som förutom Clara Gustavsson består av Jan Göransson, Kajsa Hedström och Magnus Rosborn.

– Vår utgångspunkt är de filmer som vi har digitaliserat och på så vis tillgängliggör för biografvisningar. Vi vill att det ska vara lättare att hitta de filmer som kan vara relevanta att programsätta om man arbetar med de här frågorna, säger Clara Gustavsson vidare.

Svensk queer-filmshistoria finns att kika på hos Filmarkivet.se där en rad kortfilmer och trailers för queer-relevat film samlats under rubriken Queer. Här finns bland annat det som klassats som världens första film med ett queert tema, Mauritz Stillers Vingare, att se liksom 70-talsfilmen Bögjävlar och den tidiga 80-talsfilmen Eva och Maria som blev den första lesbiska svenska filmen framtagen av kollektivet Tjejfilm.

Föreningen för att samla in rörlig svensk queerfilm, allt från samtal till filmer från frigörelsedemonstrationer och privata inspelningar samlas upp, arkiveras och sprids av Göteborgs-baserade Saqmi. Dessutom står de bakom events som utannonseras på deras hemsida.