Pontus Källström är en av arrangörerna och idén bakom denna kväll. Han tycker att det är dags för mer representation på stand-up scenen.
– Vem får ta plats i rummet och vems historia berättas? Fortfarande är det så att standup scenen domineras av vita, straighta cismän vilket såklart påverkar vilka berättelser som får uppmärksamhet och som blir osynliggjorda. Där hoppas jag att våra humorkvällar jämna ut den balansen lite. 

Tillsammans med PAGE 28 som  är en ideell förening som startades med ambition att bli en viktig del av Malmös queera kulturliv.
– Vi vill lyfta och skapa mer kultur av och för HBTQ-personer och vill vara ett queert andningshål för alla HBTQ-personer som älskar kultur men som är trötta på heterotjafs och cisnormativa narrativ. 

Redan under Malmö Pride hade de en mycket uppskattad smygstart.
– Det blev väldigt lyckat så därför vill vi satsa på fler humorkvällar. Förhoppningen är såklart att det blir fullsatt precis som under Malmö Pride, det hade varit magiskt.

Queer Comedy Night startar 18.30 den 15 november och hålls i Malmö på biograf Spegeln.