Kan du berätta lite om dig själv och din roll i ”Try-dimensions Through Trans-realities”?
– Jag heter Dinis Machado, och jag är en trans-fem koreograf. Jag föddes i Portugal och flyttade till Sverige 2012. Flytten påverkades av den långvariga ekonomiska krisen i södra Europa, Internationella Valutafondens åtgärder och den högerorienterade regeringen som satt vid makten vid den tiden. Dessa faktorer hade skadliga effekter på samhället som helhet, särskilt inom konstområdet, som blev en symbolisk måltavla för högerpolitiken.

– Jag ser på många sätt paralleller mellan vad som hände i Portugal och situationen i Sverige just nu. Som konstnär, transperson och migrant har det varit en daglig strävan att föreställa mig en möjlig framtid i Sverige sedan senaste valet. Från hakkors målade framför våra arbetsplatser till personer som följer efter oss och skriker åt oss på gatan, märks klart försök till att göra vissa liv obekväma och möjliga att avvara. För queera kroppar har det blivit allt farligare, dyrare och mer främmande att befinna sig i offentliga utrymmen där säkra platser för queera mötesarenor gradvis försvinner.

Vad är ”Try-dimensions Through Trans-realities”?
– ”Try-dimensions Through Trans-realities” utforskar konceptet transreality, som har sina rötter i upplevelsen av en konstruerad digital verklighet. Jag tyckte det var fascinerande att undersöka samspelet mellan att gå in i och att lämna utopiska intersektionella queer utrymmen. Dessa alternativa queera utrymmen har varit pionjärer när det kommer till frågor om tillgänglighet, samtycke, respekt och stärkandet av marginaliserade kroppar i samhället. Vi är engagerade i att arbeta med kritiska och pragmatiska metoder där queera, funktionshindrade och rasifierade individer ifrågasätter, stärker och stöder varandra. Jag tyckte det var intressant att betrakta queera platser, inklusive queera scener, som underjordiska trans-realiteter – utopiska utrymmen där vi experimenterar, repeterar och utforskar alternativa möjligheter till gemenskap, guidade av humaniserande värderingar om möjlig samvaro. För queera identiteter kan dessa verkligheter vara som en frisk fläkt, och ge den andliga styrkan som behövs för att överleva i en dystopisk verklighet där hat mot queer-identiteter uttrycks dagligen för politisk vinning.

– ”Try-dimensions Through Trans-realities” är både en strävan efter ett utrymme där vi kan existera och dansa tillsammans och ett utrymme för att erkänna de utmaningar vi förväntar oss av framtiden. Det fungerar som en långsam protest genom motståndskraft, vilket ger en känsla av hem, där scenen blir en plats där känsla och politik flätas samman. Kroppar balanserar mellan att metamorfosera, förändras i form och brytas ned till potentiell abstraktion. Queerness är djupt kopplad till akten att upphäva givna namn och ge nya namn, förkroppsliga och omformulera ständigt föränderliga utrymmen och identiteter av begär. Det är viktigt att inse att vi kan sträva efter en utopi och öva på gemenskap samtidigt som vi erkänner sorgen och sörjandet över angreppen på vår framtid.

Varför skapade du denna föreställning?
– Jag tänker inte på mina föreställningar så mycket i termer av ett specifik anledning eller specifikt budskap; istället ser jag dem mer som abstrakt musik. De är sammanflätade med den tid vi lever i och de frågor vi står inför. Snarare än att explicit förmedla ett meddelande använder mina verk scenen som ett laboratorium för att producera och experimentera med olika verkligheter och sätt att skapa tillsammans.

Try-dimensions Through Trans-realities dansas onsdag till fredag 19.00 på Weld, Norrtullsgatan 7 i Stockholm.

Se fler verk av Dinis Machado på hens hemsida.